Zagadnienia aplikacji kredytowego systemu zaliczeń w szkołach wyższych

Main Article Content

Krzysztof Wielecki

Abstrakt

Autor prezentuje problemy związane z wprowadzeniem kredytowego systemu zaliczeń w szkolnictwie wyższym. Jedna z dróg reformy szkolnictwa wyższego prowadzi przez ów system. Usprawnia on administrowanie zaliczeń, jest bardziej przejrzysty, umożliwia porównywanie wyników dydaktycznych, stwarza warunki do kształtowania się samodzielności i odpowiedzialności młodzieży akademickiej. System ten umożliwia także porównywalność dyplomów między uczelniami tego samego kraju i między różnymi państwami. Autor wskazuje na jego pozytywną funkcję w sferze tworzenia systemu edukacji permanentnej oraz w dziedzinie uelastycznienia programów i lepszego dostosowania ich do wymogów rynku, zwłaszcza w sytuacji recesji, bezrobocia oraz transformacji społecznej i gospodarczej. Artykuł omawia różne możliwości konkretnego zastosowania kredytowego systemu zaliczeń oraz niezbędnych zmian, jakie powinny zajść w systemie ocen oraz w dziedzinie organizacji studiów. Przede wszystkim chodzi tu o modułowy układ programów studiów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wielecki, K. (2016). Zagadnienia aplikacji kredytowego systemu zaliczeń w szkołach wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2), 81-89. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4335
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Krzysztof Wielecki - pedagog, socjolog, współpracownik Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów systemu szkoły wyższej, teorii wychowania, socjologii podmiotowości. Zajmuje się też zagadnieniami państwa, demokracji i ładu społecznego. Autor wielu publikacji.