Ku nowemu rozumieniu relacji między szkolnictwem wyższym a światem pracy

Main Article Content

Ulrich Teichler
Barbara M. Kehm

Abstrakt

Autorzy omawiają problem relacji występujących pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a rynkiem pracy w perspektywie ostatnich kilku dekad. Z poczynionych obserwacji wynika, że problem ten pojawia się cyklicznie i ożywa w określonych sytuacjach, zarówno w publicznych debatach, jak i na gruncie badań naukowych. Artykuł zawiera wnikliwą analizę uwarunkowań zjawiska - ujmowanych w aspekcie globalnym oraz regionalnym - ze wskazaniem wielorakich, możliwych do przewidzenia konsekwencji dla instytucji szkolnictwa wyższego, ściślejszego powiązania edukacji z gospodarką, a także - z drugiej strony - ekspansji edukacyjnej służącej rozwojowi gospodarczemu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teichler, U., & Kehm, B. M. (2016). Ku nowemu rozumieniu relacji między szkolnictwem wyższym a światem pracy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(7), 63-81. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4374
Dział
Tłumaczenia
Biogramy autorów

Ulrich Teichler, Universitat Gesamthochschule w Kassel

Ulrich Teichler - profesor Universitat Gesamthochschule w Kassel (Niemcy). Specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania. W badaniach i publikacjach podejmuje problemy szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w aspekcie strukturalnych przemian systemów i relacji między wykształceniem a zatrudnieniem. W ostatnich latach koncentruje się na strategiach rządowych wobec szkolnictwa wyższego. Jako ekspert w tej dziedzinie, uczestniczy w pracach wielu komisji międzynarodowych oraz ciał doradczych. Jest m.in. przewodniczącym rady programowej kwartalnika „European Journal of Education” i członkiem rady programowej kwartalnika „Higher Education Policy” .

Barbara M. Kehm, Centre for Research on Higher Education and Work Uniwersytetu w Kassel

Barbara M. Kehm - pracownik naukowy w Centre for Research on Higher Education and Work Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Zajmuje się badaniem problemów relacji między szkolnictwem wyższym i rynkiem pracy.

Referencje

 1. Boys C.J. i in. 1988 Higher Education and the Preparation for Work. London: Kingsley.
 2. Brennan J., Lyon E.S., Schomburg H., Teichler U. 1994 The Experiences and Views ofGraduates. Messages from Recent Sun/eys. „Higher Education Management”, vol. 6(3), s. 275-304.
 3. Brennan J i in. 1995 Employment and Work ofBritish and German Graduates. W: Brennan J., Kogan M., Teichler U. (eds.): Higher Education and Work. London: Kingsley.
 4. Brennan J., Kogan M., Teichler U. 1995 Higher Education and Work. London: Kingsley.
 5. Commission of the European Communities 1991 Task Force, Humań Resources, Education, Training and Youth. Memorandum on Higher Education in the European Community. Brussels.
 6. Desmarez P., Thys-Clement F. 1994 Universities, Students and Employment-Present Position and Prospects. „Higher Education Management”, vol. 6(3), s. 259-273.
 7. Fuente G. de la 1995 Higher Education and Employment in Spain. „European Journal of Education”, vol. 2(30), s. 217-233 .
 8. Fulton O., Gordon A., Williams G. 1982 Higher Education and Manpower Pianning. Geneva: International Labour Office.
 9. Gellert C. 1993 Higher Education in Europe. London: Kingsley.
 10. Gellert C. 1993 Academic Driftand Blurring ofBoundaries in System of Higher Education. „Higher Education in Europe”, vol. 18(2), s. 78-84.
 11. Kivinen O., Ahola S. Kankaapaa A. 1995 Current and Future Demand for Graduates: Problems of Comparatm Analysis. „European Journal of Education”, vol. 2(30), s. 187-210.
 12. Kivinen O., Rinne R. 1993 The Education Market, Oualifications, and European Integration. „Higher Education in Europe”, vol. 18(2), s. 24-36.
 13. Kogan M. 1988 Policy Implications. w: Boys C.J. i in.: Higher Education and the Preparation for Work. London: Kingsley.
 14. Kogan M, Brennan J. 1993 Higher Education and the World of Work: An Overview. „Higher Education in Europe”, vol. 18(2), s. 2-23.
 15. Kozma T. 1993 The Expansion o f Education in Eastern Europe: A Regional View. „Higher Education in Europe”, vol. 18(2), s. 85-96.
 16. Lange J. 1994 The Role of Counselling. „Higher Education Management”, vol. 6(3), s. 331 - 338.
 17. OECD 1992 From Higher Education to Employment, T.1 - 4. Paris.
 18. OECD 1992 Seminar IV: Professional and Social Competence. Paris: Centre for Cooperation with the Economies in Transition.
 19. OECD 1993 Higher Education and Employment. The Case of Humanities and Social Sciences. Paris.
 20. OECD 1993 From Eligher Education to Employment. Synthesis Report. Paris.
 21. Pearson R., Andreutti F., Holly F. 1990 The European Labour Market Review. The Key Indicators. Brighton: Institute of Manpower Studies.
 22. Porrer R. 1994 Piacement as an Integral Part of Institutional Provision. „Higher Education Management”, vol. 6(3), s. 339-348.
 23. Psacharopoulos G. 1987 Economies o f Education: Research and Studies. (Mord: Pergamon.
 24. Sanders M. 1995 The Integrative Principle: Higher Education and Work-based Learning in the LIK. „European Journal of Education”, voi. 2(30), s. 203-216.
 25. Sanyal B.C. 1987 Higher Education and Employment: An International Comparative Analysis. London: Falmer.
 26. Schomburg H., Teichler U. 1993 Does the Programme Matter?. „Higher Education in Europe”, voi. 18(2), s. 37-58.
 27. Spenner K.I. 1985 The Upgrading and Downgrading of Occupations Issue, Evidence and Implications for Education. „Review of Educational Research”, vol. 55, s. 125-154.
 28. Teichler U. 1988 Higher Education and Work in Europe. W: Smart J.C. (ed.): Higher Education: Handbook of Theory and Research, vol. 4. New York: Agathon, s. 109-182.
 29. Teichler U. 1991 Towards a Highly Educated Society. „Higher Education Policy”, vol. 4(4), s. 11 - 20.
 30. Teichler U. 1992 Occupational Structures and Higher Education. W: Clark B.C., Neave G. (eds.): The Encyclopaedia of Higher Education, vol. 2. Oxford: Pergamon, s. 975-992.
 31. Teichler U. 1994 Students and Employment - The Issue for Unmrsity Management. „Higher Education Management”, vol. 6(2), s. 217-225.
 32. Teichler U., Maiworm F. 1994 Transition to Work: Experiences of Former ERASMUS Students. London: Kingsiey.
 33. Teichler U. 1995 Higher Education and New Socio-Economic Challenges. W: OECD (ed.): Seminar IV: Proffesional and Social Competence. Paris: Centre for Cooperation with the Economies in Transition.
 34. Weert E. 1994 Translating Employment Needs into Curriculum Strategies. „Higher Education Management”, vol. 6(3), s. 305-320.
 35. Vijnards van Resandt A. 1994 A Guide to Higher Education System and Oualifications in the European Communities. Luxemburg: Office for Official Publications of the Commision of the European Communities.
 36. Williams B. 1993 Higher Education and Employment. Parkvile: University of Melbourne, Centre for the Study of Higher Education.
 37. Youdi R.V.t Hinchliffe K. 1985 Forecasting Skilled Manpower Needs: The Experiences ofEleven Countries. Paris: International, Institute for Educational Planning.