Pressto.

Nagłowek strony

Finansowanie uniwersytetów: wyzwanie dla decydentów

Peter W.A. West

Abstrakt


Stosunki między uniwersytetami a instytucjami, które dokonują podziału środków publicznych na szkolnictwo wyższe, ulegają w krajach europejskich gwałtownym zmianom. Rola państwa, niegdyś dostawcy środków dla szkół wyższych, stopniowo upodabnia się do tej, jaką odgrywa rynek. Presja wywierana na wydatki publiczne, połączona z dążeniem samych uniwersytetów do coraz większej autonomii oraz możliwości opanowania wahań poziomu dochodów w celu realizacji nowych zadań, zmieniła tradycyjną strukturę zależności szkół wyższych od środków publicznych. Po krótkim przeglądzie sytuacji międzynarodowej w tym zakresie, autor rozpatruje przede wszystkim przykłady Szwecji i Wielkiej Brytanii, konkludując, że nie tylko pozyskiwanie środków pozabudżetowych, lecz także sposób ich wykorzystania tworzy nowe wyzwania dla zarządzających uniwersytetami.


Pełny tekst:

Bibliografia


Clark B.R. 1983 The Higher Education System, University of California Press.

Harach L. i in. 1994 Higher Education in the Slovak Republic, OECD Report, Paris.

Hernier L. 1994 Overall Budget and German Institutions of Higher Education, referat przedstawiony na XII Konferencji Generalnej Członków IMHE-OECD, Paryż.

Shattock M.L. 1994 L'universite du futur, „Revue International de Gestion des Etablissements d’Enseignement Superieur” , vol. 7, nr 2, s. 173-180.

Sjoberg A. 1993 Declaration au ministbre suedois de TEducation - 10 septembre 1993.

Unkel P. 1994 Discours d'ouverture de ia Douzieme Conference generale des etablissements membres de TIMHE, referat przedstawiony na XII Konferencji Generalnej członków IMHE-OECD, Paryż.

Williams G. 1994 Reforms and Potential Reforms in Higher Education Finance, IMHE - OECD, Paris.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 65 PDF - 38

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Peter W.A. West

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.