Finansowanie uniwersytetów: wyzwanie dla decydentów

Main Article Content

Peter W.A. West

Abstrakt

Stosunki między uniwersytetami a instytucjami, które dokonują podziału środków publicznych na szkolnictwo wyższe, ulegają w krajach europejskich gwałtownym zmianom. Rola państwa, niegdyś dostawcy środków dla szkół wyższych, stopniowo upodabnia się do tej, jaką odgrywa rynek. Presja wywierana na wydatki publiczne, połączona z dążeniem samych uniwersytetów do coraz większej autonomii oraz możliwości opanowania wahań poziomu dochodów w celu realizacji nowych zadań, zmieniła tradycyjną strukturę zależności szkół wyższych od środków publicznych. Po krótkim przeglądzie sytuacji międzynarodowej w tym zakresie, autor rozpatruje przede wszystkim przykłady Szwecji i Wielkiej Brytanii, konkludując, że nie tylko pozyskiwanie środków pozabudżetowych, lecz także sposób ich wykorzystania tworzy nowe wyzwania dla zarządzających uniwersytetami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
West, P. W. (2016). Finansowanie uniwersytetów: wyzwanie dla decydentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(9), 64-69. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4386
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Peter W.A. West, Uniwersytet Strathclyde

Peter W. A. West - profesor na Uniwersytecie Strathclyde (W. Brytania).

Referencje

  1. Clark B.R. 1983 The Higher Education System, University of California Press.
  2. Harach L. i in. 1994 Higher Education in the Slovak Republic, OECD Report, Paris.
  3. Hernier L. 1994 Overall Budget and German Institutions of Higher Education, referat przedstawiony na XII Konferencji Generalnej Członków IMHE-OECD, Paryż.
  4. Shattock M.L. 1994 L'universite du futur, „Revue International de Gestion des Etablissements d’Enseignement Superieur” , vol. 7, nr 2, s. 173-180.
  5. Sjoberg A. 1993 Declaration au ministbre suedois de TEducation - 10 septembre 1993.
  6. Unkel P. 1994 Discours d'ouverture de ia Douzieme Conference generale des etablissements membres de TIMHE, referat przedstawiony na XII Konferencji Generalnej członków IMHE-OECD, Paryż.
  7. Williams G. 1994 Reforms and Potential Reforms in Higher Education Finance, IMHE - OECD, Paris.