Warunki wstępne zapewniania jakości kształcenia, czyli rzecz o sprzątaniu

Main Article Content

Marek Witkowski

Abstrakt

Autor podejmuje próbę określenia koniecznych cech zapewniania jakości procesu kształcenia w szkołach wyższych. Uzasadniając tezę, że poprawa porządku w uczelni wywiera wpływ na jakość kształcenia, porusza problemy porządkowania środowiska pracy (np. czystość pomieszczeń, a także higiena osobista naucz/cieli), zarządzania procesem kształcenia (np. relacje student-uczelnia, urzędnik-petent, kierownik-urzędnik), kontroli prowadzenia zajęć (np. hospitowanie zajęć prowadzonych przez młodych pracowników).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Witkowski, M. (2016). Warunki wstępne zapewniania jakości kształcenia, czyli rzecz o sprzątaniu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 117-124. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4410
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Marek Witkowski, Politechnika Warszawska

Marek Witkowski - profesor doktor habilitowany, specjalność: mechanika budowli, metody komputerowe w inżynierii. Pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki oraz Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Prorektor Politechniki Warszawskiej w latach 1990-1996.

Referencje

  1. Roberts R. 1997 Our Graduate Factories, „The Tablet”, 11 October.
  2. Swan D. 1997 Can the Academy Learn? Why Quality Assessment, and What is Its Future in Higher Education? NCEA National Conference: Quality Assurance in Higher Education: The Next 25 Years, Dublin.
  3. Westerheiden D.F. 1995 Quality and Accreditation in Fiigher Education, w: Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (eds.): Quality Review in Fiigher Education, Centre for Science Policy and Higher Education, University ot Warsaw, Warsaw.
  4. Woodhouse D. 1997 Quality Assurance in Fiigher Education: The Next25 Years-A Global Perpective, NCEA National Conference: Quality Assurance in Higher Education: The Next 25 Years, Dublin.
  5. Wójcicka M. 1997 Zewnętrzne i wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia, w: Wójcicka M. (red): Zapewnianie jakości kształcenia. Wprowadzenie do samooceny, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.