Opiniowanie pracy nauczycieli akademickich przez studentów

Main Article Content

Arnold Pabian
Jarosław Rajczyk

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problemowi opiniowania pracy nauczycieli akademickich przez studentów. Zawiera zweryfikowane w praktyce zasady prowadzenia badań ankietowych służących temu celowi, w tym sporządzania jednoznacznych, zrozumiałych i łatwych do wypełnienia formularzy ankiet. Przedstawia również konkretne sugestie konstrukcji i wdrażania systemu zbierania poprzez takie badania danych na temat pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pabian, A., & Rajczyk, J. (2016). Opiniowanie pracy nauczycieli akademickich przez studentów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(11), 124-127. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4411
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Arnold Pabian, Politechnika Częstochowska

Arnold Pabian - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej, specjalista z zakresu zarządzania oraz ekonomiki przedsiębiorstw, w tym marketingu. Doktorat uzyskał w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (1986), habilitował się na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1993). Zainteresowania naukowe: zarządczo-ekonomiczne problemy racjonalizacji działania przedsiębiorstw. Autor 80 publikacji z tego zakresu. Obecnie dyrektor Instytutu Podstaw Budownictwa i Procesów Budowlanych Politechniki Częstochowskiej.

Jarosław Rajczyk, Politechnika Częstochowska

Jarosław Rajczyk - doktor nauk technicznych, inżynier, adiunkt na Wydziale Budownictwa w Instytucie Podstaw Budownictwa i Procesów Budowlanych Politechniki Częstochowskiej. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym, także zagranicznym, autor ponad 50 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu: technologii obróbki powierzchni betonowych, zagospodarowania stałych odpadów w budownictwie, mechanizacji procesów budowlanych.