Szkolnictwo wyższe: ocenianie, wskaźniki osiągnięć - przegląd problematyki

Main Article Content

Julita Jabłecka

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe założenia metodologiczne odwołujące się do literatury z zakresu badań ewaluacyjnych oraz różnorodne podejścia i techniki stosowane przy ocenie szkolnictwa wyższego na Zachodzie. Metody i procedury oceny różnią się w zależności od przesłanek ewaluacji, a także celów i sposobów wykorzystania wyników oceny. Oceniane są wyniki działalności i sam proces kształcenia, a użytek z wyników oceny może mieć charakter instrumentalny, konceptualny lub perswazyjny. Wśród metod oceny wyróżnia się te, które mają charakter jakościowy oraz te, które są oparte na danych ilościowych (wskaźniki osiągnięć). Stosowanie różnorodnych metod oceny, a zwłaszcza wskaźników osiągnięć, budzi wiele zastrzeżeń i kontrowersji wynikających z niedoskonałości technik pomiaru. W artykule opisano także trudności samego procesu oceniania oraz warunki sprzyjające formułowaniu trafnych i obiektywnych ocen.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Szkolnictwo wyższe: ocenianie, wskaźniki osiągnięć - przegląd problematyki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 7-23. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4475
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, tam także obroniła pracę doktorską na temat reformy instytutowej w szkołach wyższych. Pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, poprzednio zatrudniona w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. W roku 1990 uczestniczyła w pracach nad reformą struktur kierowania i finansowania nauki w Polsce. Obecne zainteresowania badawcze: konsekwencje regulacji prawnych dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, decyzje w polityce naukowej oraz problematyka oceny badań naukowych, a zwłaszcza projektów badawczych. Jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa PAN.

Referencje

 1. Bourke P. 1989 Quality Measures in Universities, a Study Commissioned by Tertial Education Commission. Australia.
 2. Chelimsky D. 1978 Differing Perspectives of Evaluation. W: Renz R., Renz C.: Federally Sponsored Programs, New Directions for Program Evaluation. San Francisco: Jossey Bass.
 3. Cronback L. etal. 1981 Toward Reform o f Program Evaluation. San Francisco: Jossey Bass.
 4. Fransson R. 1985 Resource Allocation Based on Evaluation of Research. „International Journal of Institutional Management in Higher Education”, vol. 9, nr 1.
 5. Gibbons M. 1985 Methods for Evaluation of Research. „International Journal of Institutional Management in Higher Education”, vol. 9, nr 1.
 6. Kells H.R. 1991 An Analysis of the Naturę and Recent Developments of Performance Indicators in Higher Education, paper presented to the OECD IMME seminar. Paris, April.
 7. Kells H.R. 1992a An Analysis of the Naturę and Recent Development of Performance Indicators in Higher Education. „Higher Education Management”, vol. 4, nr 2.
 8. Kells H.R. 1992b Performance indicators for Higher Education, a Critical Review with Policy Recomendations. Washington: The World Bank.
 9. Kogan M. (ed.) 1989 Evaluating Higher Education. London: Jessica Kingsley Publ.
 10. Linke R.D. 1992 Some Principles for Application of Performance indicators in Higher Education. „Higher Education Management”, vol. 4, nr 2.
 11. Lukkonen T. 1993 Evaluating Science and Scientists: Quantitative Techniques in Western Europę. International Workshop: Evaluation of Science and Scientists, Pułtusk (Poland), 8-10 October.
 12. Luukkonen T., Stahle B. 1990 Quality Evaluations in the Management of Basic and Applied Research. „Research Policy”, vol. 19, nr 4.
 13. Martin B., Irvine J. 1984 Research Evaluation. Why? How?. Paper presented at the Sarton Centennial Joint Meeting of 4s and C+C, Belgium, 14-17 November.
 14. Premfors R. 1986 Evaluating Basic Units, Seven FundamentaI Ouestions. „International Journal of Institutional Management in Higher Education”, vol. 10, nr 2.
 15. Quade E. 1982 Analysis for Public Decisions. New York: North Holland.
 16. Romney L, Bogen G, Spacek S. 1989 Assessing Institutional Performance, the Importance of Being Careful. W: Kogan M. (ed.): Evaluating Higher Education. London: Jessica Kingsley Publ.
 17. Rossi P, Freeman H. 1989 Evaluation, a Systemie Approach. Newbuiy Park - London - New Delhi: Sage Publ.
 18. Sizer J. 1992 Performance Indicators in Government - Institutional Relationships, Lessons from Government. „Higher Education Management”, vol. 4, nr 2.
 19. Spee A., Bormans R. 1992 Performance Indicators in Government - Institutional Relations: the Conceptual Framework. „Higher Education Management”, vol. 4, nr 2.