Metody oceny ekonomicznej efektywności kształcenia a możliwości ich wykorzystania. Na marginesie artykułu Piotra Bieleckiego

Main Article Content

Elżbieta Soszyńska

Abstrakt

Przy obecnym stanie wiedzy o metodach oceny ekonomicznej efektywności kształcenia wydaje się, iż rozsądne i wyważone jest stwierdzenie, że niedoskonałość rynków (pracy i edukacji) wprawdzie sama z siebie nie stanowi nieprzekraczalnej bariery, uniemożliwiającej podejmowanie prób szacowania ekonomicznej wartości wykształcenia, jednak z punktu widzenia praktycznej użyteczności przeprowadzania takiej analizy - zarówno na użytek indywidualnych potrzeb edukacyjnych, jak i decydentów działających w sferze polityki edukacyjnej - propozycja przedstawiona przez Piotra Bieleckiego: użycia trzech czy czterech grup metod analizy efektywności kształcenia stosowanych w krajach o długoletnich doświadczeniach i strukturach wygenerowanych przez mechanizmy gospodarki rynkowej jest jedynie wstępnym, teoretycznym etapem budowy narzędzi, których ewentualnym celem byłoby użytkowanie tych metod w procesie sprawnego podejmowania decyzji, Metody te zastosowane wprost mogą i zapewne będą w sposób niezbyt wierny odzwierciedlać realia społeczno-gospodarcze występujące w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Soszyńska, E. (2016). Metody oceny ekonomicznej efektywności kształcenia a możliwości ich wykorzystania. Na marginesie artykułu Piotra Bieleckiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(5), 244-248. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4491
Dział
Artykuł recenzyjny
Biogram autora

Elżbieta Soszyńska, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Soszyńska - doktor nauk ekonomicznych w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.

Referencje

  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 1993 Ekonomia. Warszawa: PWE.
  2. Psacharopoulos G. 1973 Returns to Education. Amsterdam - London - New York: Elsevier Scientific Publishing Co.