Kształcenie ustawiczne

Main Article Content

Jan Pytel
Antoni Serwin

Abstrakt

Dynamiczny rozwój nauki i techniki powoduje, iż wiedza zdobyta w szkole staje się bardzo szybko niewystarczająca do skutecznego funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym. Powstaje zatem konieczność uzupełniania wykształcenia przez ludzi dorosłych, często pracujących zawodowo i mających już szkolne wykształcenie. Do realizacji tego zadania niezbędne jest wprowadzenie i upowszechnienie kształcenia ustawicznego. Organizacja kształcenia ustawicznego została przedstawiona na przykładzie Niemiec, gdzie ta forma kształcenia ma bogatą tradycję. Zwrócono uwagę na powszechność kształcenia ustawicznego w Niemczech oraz na różnorodność form, w jakich jest ono realizowane. Podkreślono rolę, jaką w organizowaniu kształcenia ustawicznego odgrywają samorządowe korporacje zawodowe oraz instytucje prywatne. Jedną z form kształcenia ustawicznego jest kształcenie korespondencyjne. Przedstawiono organizację oraz zakres tematyczny tego kształcenia w Niemczech i w Europie Zachodniej. Kształcenie ustawiczne pracowników wielkich przedsiębiorstw zostało pokazane na przykładzie firmy Siemens. Uwypuklono wagę, jaką w wielkich firmach przywiązuje się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Na tym tle starano się uzasadnić, że warunkiem wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej i następnie skutecznego funkcjonowania w tych strukturach jest podniesienie poziomu wykształcenia obywateli naszego kraju. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez wprowadzenia i upowszechnienia w Polsce kształcenia ustawicznego. Istotną rolę w tym zakresie mogą i powinny odegrać wyższe uczelnie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pytel, J., & Serwin, A. (2016). Kształcenie ustawiczne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(8), 120-129. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4502
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Jan Pytel, Politechnika Wrocławska

Jan Pytel - doktor habilitowany, inżynier, profesor Politechniki Wrocławskiej, specjalność - elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, elektromechaniczne przebiegi nieustalone. Nauczyciel akademicki o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym, autor stu kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych na tematy techniczne. Od 1995 r. kierownik Zespołu Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

Antoni Serwin, Politechnika Wrocławska

Antoni Serwin - doktor nauk technicznych, inżynier, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, specjalność - sieci i systemy elektroenergetyczne. Nauczyciel akademicki o dużym doświadczeniu dydaktycznym, także zagranicznym. Zainteresowania: komunikacja społeczna. Od 1995 r. koordynator trzyletniego grantu TEMPUS - PHARE, dotyczącego kształcenia ustawicznego na wydziałach elektrycznych politechnik: Wrocławskiej, Śląskiej i Poznańskiej.

Referencje

 1. Brosi W. 1991 Dualny system kształcenia zawodowego w Republice Federalnej Niemiec. Kolonia: Carl Duisberg Gesellschaft.
 2. Directory... 1993 Directory of Private Distance Education Institutes and Assocations in Europe. 3rd Edition. Association of European Correspondence Schools.
 3. Döring O., Greunke H., Mendel H., Zielinski B. 1988 Qualifizierungsberatung in der Praxis - Vorgehensweise, Methoden und Bedarfserhebungen. Kassel: Bundesinstitut für Berufsbildung.
 4. Gesamtprogramm 1996 Technische Akademie Esslingen - Weiterbildungszentrum.
 5. Kamprath M., Schachtsiek B. 1996 Studienführer. Studiengemeinschaft Darmstadt.
 6. Kühne G., Schusser W. 1996 Wissenschaft Zukunft - Bildungsarbeit bei Siemens. Siemens Aktiengesellschaft.
 7. Quality ... 1994 Quality of European Correspondence Schools R&D Committee. Guidelines to Improve the Quality of Distance Learning Institutes in Europe. Association of European Correspondence Schools.
 8. Reihold W. 1996 Kosten und Strukturen betrieblicher Weiterbildung. Köln: Institut der Deutschen Wirtschaft.
 9. Seminarprogramm 1996 Die Bildungswerke der hessischen Wirtschaft. Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände.
 10. Vorsprug... 1996 Vorsprug durch Kompetenz. REFA-Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e.V.
 11. Weiterbildungsprogramm 1996 Arbeitsgemeinschaft Weiterbildung Energie und Wasser - AGE - e. V. Darmstadt.