Ekonomiczne aspekty analizy ścieżek zawodowych - cele, metody i stan badań

Main Article Content

Barbara Minkiewicz
Tomasz Szapiro

Abstrakt

W artykule przedstawiono wiele kwestii związanych z badaniami ścieżek zawodowych absolwentów szkót wyższych. Autorzy omawiają cele i znaczenie takich badań oraz ich metodologię, a także podejmują próbę uporządkowania składających się na nie zagadnień. Stawiają tezę, że metodologia badań nad karierami zawodowymi absolwentów powinna korzystać z biogramów, będących opisem procesów wpływających na wzrost lub degradację tej części kapitału ludzkiego, która jest związana z edukacją. W podsumowaniu podejmują próbę sformułowania listy problemów badawczych - wyzwań naukowych, szczególnie ważnych dziś, w dobie zmian strukturalnych w Polsce. Tekst powstał w powiązaniu z analizami prowadzonymi w ramach projektu badawczego finansowanego przez KBN (nr 1H02B 017 18). Wykorzystano w nim również ogólnie dostępne, publikowane materiały źródłowe, a także dokumentację związaną z prowadzonymi na bieżąco przedsięwzięciami Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej i tam archiwizowaną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Minkiewicz, B., & Szapiro, T. (2016). Ekonomiczne aspekty analizy ścieżek zawodowych - cele, metody i stan badań. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 103-122. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4664
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje
Biogramy autorów

Barbara Minkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Barbara Minkiewicz - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor ekonomii. Kierownik Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej i redaktor naczelny „Gazety SGH” . Zainteresowania badawcze: problemy rynku pracy absolwentów uczelni ekonomicznych, zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, pośrednictwo pracy, rozwój kształcenia menedżerskiego w Polsce.

Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa

Tomasz Szapiro - profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, członek rad naukowych Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, Instytutu Studiów Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Adjunct Professor w International Business Studies Carlson School of Management University of Minnesota. W latach 1992-1996 pierwszy dziekan Studium Dyplomowego SGH. Pracownik Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji.