Doradztwo naukowe w gospodarce opartej na wiedzy

Main Article Content

Jerry Ravetz

Abstrakt

Często zauważany brak zaufania opinii publicznej do „nauki” jest związany z doradztwem naukowym. Doradztwo to, w obecnej skali, stanowi nową działalność, do której środowisko naukowe nie jest dobrze przygotowane. Wkład doradców naukowych jest regulowany przez decydentów, którzy realizują zgoła odmienne cele i założenia. W obecnych czasach doradztwo jest szczególnie potrzebne ze względu na wprowadzanie gospodarki opartej na wiedzy przy dużym zaangażowaniu państwa, lecz również ze względu na nieuniknioność „niezamierzonych skutków” . Istnienie doradztwa wpływa także na wychowanie wymagającej opinii publicznej, która poddaje krytycznej ocenie zarówno doradców, jak i udzielane rady. Oczekiwane reformy w zakresie doradztwa naukowego mogą spełniać wiele funkcji, lecz w przypadku braku jasności w kwestii doradztwa oraz jego cech strukturalnych reformy te mogą zostać zaprzepaszczone.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ravetz, J. (2016). Doradztwo naukowe w gospodarce opartej na wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(19), 43-50. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4669
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Jerry Ravetz, Research Methods Consultancy Ltd.

Jerry Ravetz - niezależny konsultant, pracuje m.in. dla Research Methods Consultancy Ltd. (Londyn). Autor wielu prac poświęconych roli nauki w procesie rządzenia, m.in. Scientific Knowledge and Its Social Problems (1971; 1996), The Merger of Knowledge with Power (1980) oraz - wspólnie z Silvio Funtowiczem - Uncertainty and Quality in Science for Policy (1981). Obaj autorzy stworzyli teorię nauki postnormalnej, która ma zastosowanie w sytuacji niepewnych faktów, spornych wartości, wysokiego ryzyka i konieczności podejmowania nagłych decyzji. Ponadto Jerry Ravetz jest autorem prac z dziedziny informatyki, redaktorem tomu Cyberfutures (1996) oraz (wspólnie z Zią Sardar) autorem książki Introducing Mathematics (1999).

Referencje

 1. Ahmed K. 2001 Airlines to Issue DVT Alert, „The Observer” , 1 August, s. 1.
 2. Beck U. 1999 Risk Society - Towards a New Modernity, Sage, London.
 3. EC 2000 European Commission: Conclusions to Conference „Science and Government in a Knowledge Society-The Challenge for Europe” , Brussels, 16-17 October 2000 (www.jrc.es/sci-gov).
 4. EC 2001 a European Commission: Report o f the Working Group Democratising Expertse and Establishing Scientific Reference Systems (Group 1b). White Paper on Governance Work Area 1 - Broadening and Enriching the Public Debate on European Matters (www.europa.eu.int/comm/governance/areas/group2/report_en.pdf).
 5. EC 2001b European Commission: European Governance. A White Paper (www.europa.eu.int/comm/governance/white_paper/index_en.htm).
 6. Funtowicz S., Ravetz J. 1999 Post-normal Science - An Insight Now Maturing, „Future”, nr 31 (7), s. 641-646.
 7. HSE 2001 Health and Safety Commission and Executive: Prioritising the Work o f the Health and Safety Commission and Executive (Discussion Document) (www.hse.gove.uk/discdocs/).
 8. House of Lords ... 2000 House of Lords Select Committee on Science and Technology: Science and Society, „House of Lords Paper” , vol. 38, The Stationery Office, London.
 9. IEGMP 2001 Independent Expert Group on Mobile Phones: The Stewart Report (www.iegmp.org.uk).
 10. McCarthy M. 2001 Inquiry Launched into Camelford Poisoning, „The Independent”, 14 August, s. 1.
 11. OST 2001 Office of Science and Technology: Code o f Practice for Scientific Acvisory Committees: Draft for Second Round Consultation (March), Department of Trade and Industry, London.
 12. Russel B. 2001 Inquiry to Study Cancer Clusters at Power Stations, „The Independent”, 1 August.
 13. Stirling A., Mayer S. 1999 Rethinking Risk, Science Policy Research Unit, University of Sussex, Brighton.