Międzynarodowe aspekty zapewniania jakości kształcenia - ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego w Europie

Main Article Content

Marijk C. van der Wende
Don F. Westerheijden

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza zależności między internacjonalizacją szkolnictwa wyższego a jakością kształcenia na podstawie tendencji, jakie występują w większości krajów europejskich. Autorzy zwracają uwagę na uwarunkowania procesu internacjonalizacji, wskazując na rolę ograniczonego finansowania budżetowego, konkurencji ofert na rynkach międzynarodowych oraz wsparcie instytucji publicznych na tych rynkach. Podstawową część artykułu stanowi omówienie programów i procedur zachowania jakości przy wchodzeniu na międzynarodowe rynki edukacyjne (na przykładzie wybranych krajów) oraz roli organizacji międzynarodowych i ich programów w tym procesie, w tym rolę Deklaracji Bolońskiej.  W ostatniej części artykułu omawiane są inicjatywy Unii Europejskiej i Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
van der Wende, M. C., & Westerheijden, D. F. (2016). Międzynarodowe aspekty zapewniania jakości kształcenia - ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego w Europie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 112-129. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4694
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Marijk C. van der Wende, Uniwersytet Twente

Marijk C. van der Wende - doktorantka Uniwersytetu w Utrechcie. Pracuje w Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente (Holandia). Zajmuje się studiami porównawczymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza skutkami globalizacji, technologią informacyjną i komunikacji oraz technologiami sieciowymi (networktechnologies). Prowadzi badania nad procesami i polityką umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego (przede wszystkim w zakresie programów kształcenia), a także nad wpływem internacjonalizacji na jakość kształcenia.

Don F. Westerheijden, Uniwersytet Twente

Don F. Westerheijden - pracownik naukowo- badawczy Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente (Holandia), absolwent tej uczelni, koordynator zespołu badań nad zarządzaniem jakością w szkolnictwie wyższym, członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Ouality in Higher Education” . Interesuje się akredytacją instytucji szkolnictwa wyższego, jest autorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym.

Referencje

 1. Aberle K.B., Paris D.T, Peterson G.D. 1997 Quality Assurance in International Engineering Education. A Summary of ABET's Activities, w: M. Peace Lenn, L. Campos (eds.): Globalization of the Professions and the Quality Imperative. Professional Accreditation, Certification and Licensure, Magna Publications, Madison.
 2. Blumenstyk G., McMurthrie B. 2000 Educators Lament a Corporate Takeover International Accreditor, „Chronicie of Higher Education”, 27 October.
 3. Bologna Declaration... 1999 Bologna Declaration. The European Higher Education Area. Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna at the 19th of June 1999 (http://www.unige.ch/cre Bologna Forum).
 4. Brown R. 2000 Accountability in Higher Education: Have l/l/e Reached the End of the Road? The Case for a Higher Education Audit Commission. University of Surrey, Roehampton.
 5. Butterfield A., Chambers M., Moseley B., Prebble T., Uys P, Woodhuse D. 1999 External Quality Assurance for the Virtual Institutions, AAU Series on Qua1ity, nr 4, New Zealand Universities Academic Audit Unit.
 6. Campbell C., van der Wende M.C. (w druku) International Initiatives and Trends in Quality Assurance for European Higher Education. Exploratory Trend Report, European NetWork of Quality Assurance Agencies, Brussels.
 7. Centre for Quality... 1998 Centre for Quality Assurance and Evaluation of Higher Education: Evaluation of European Higher Education: A Status Report Prepared for the European Commission, DG XXII, Centre for Quality Assurance and Evaluation of Higher Education, Copenhagen.
 8. Council of Europe 1997 Council of Europe: Convention on the Recognition of Concerning Higher Education in the
 9. European Region („Lisbon Convention”), Council of Europe, Strasbourg.
 10. Davis D., Olson A, Bohm A. 2000 Transnational Education: Providers, Partners and Policy, IDP Education, Australia.
 11. Dos Santos M. 2000 Introduction to the Theme of Transnational Education, Conference of the Directors General of Higher Education and the Heads of the Rectors’ Conference of the European Union.
 12. Elliot D. 1998 Internationalising British Higher Education: Policy Perspectives, w: P Scott (ed.): The Globalisation of Higher Education, SHRE/Open University Press, London.
 13. Erichsen H. 1999 The Challenges of a European Higher Education Space, w: European Universities, World Partners, „CRE-Action”, nr 215, CRE, Geneva.
 14. Frederiks M.M.H., Westerheijden D.F., Weusthof RJ.M. 1994 Effects of Quality Assessment in Dutch Higher Education, „European Journal of Education”, nr 29, s. 181-200.
 15. Haug G 1999 Visions of European Futurę: Bologna and Beyond. Keynote Address Presented at the 11th EAIE Annual Conference, Maastricht, December.
 16. Jeliazkova M., Westerheijden D.F. 2000 Hetzichtbare eindresultaat, Algemene Rekenkamer, Den Haag.
 17. KalvermarkT., van der Wende M.C. (eds.) 1997 National Policies for Internationalisation of Higher Education in Europe, National Agency for Higher Education, Stockholm.
 18. Kells H.R 1992 Self-regulation in Higher Education: A Multi-national Perspective on Collaborative Systems of Quality Assurance and Control, Jessica Kingsley Publishers, London.
 19. Kern B. 1998 A European Union Perspective on Follow-up, w: J.P Scheele, RA.M. Maassen, D.F. Westerheijden (eds.): To Be Continued... Follow-up of Quality Assurance in Higher Education, Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen.
 20. Knight J, de Wit H. (eds.) 1999 Quality and Internationalisation in Higher Education, OECD/IMHE, Paris.
 21. McBurnie G., Ziguras C. 2001 The Regulation of Transnational Higher Education in Southeast Asia: Case Studies of Hong Kong, Malaysia and Australia, „Higher Education”, nr 42, s. 85-105.
 22. Ministerie van Onderwijs... 2000a Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen: Keur aan kwaliteit, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer.
 23. Ministerie van Onderwijs... 2000b Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Naar een open hoger onderwijs: Iniroering van een bachelor-masterstructuur in het Nederlandse hoger onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Zoetermeer.
 24. NCITE 2000 Mission Statement of the National Committee for International Trade in Education (www.tradeineducation.org)
 25. Pertek J. 1992 The Europe of Diplomas, w: J. Pertek, M. Soverovski (eds.): EC Competences and Programmes within the Field of Education / Competences et programmes communautaires en matiere d ’education (statistically significant, 71-83), European Institute of Public Administration, Maastricht.
 26. Popper K.R. 1965 Conjectures and Refutations, 2nd ed., Harper and Row, New York.
 27. OUAAHE 1999a Quality Assurance Agency for Higher Education 1999a Code of Practice for the Assurance of Academic Quality and Standards in Higher Education. Section 2: Collaborative Provision.
 28. OUAAHE 1999b Quality Assurance Agency for Higher Education: Guidelines on the Quality Assurance of Distance Learning.
 29. Snellman 1995 Goals, Prerequisites and Quality Assurance for International Education, Center for International Mobility, Helsinki.
 30. Sursock A. 2000 Towards Accreditation Schemes fo r Higher Education in Europe? Interim Findings of the Project, CRE Association of European Universities, Paris.
 31. Trow M. 1994 Academic Reviews and the Culture of Excellence, Hógskoleverket, Stockholm.
 32. UNESCO/Council of Europe 1999 UNESCO/Council of Europe: The UNESCO/Council of Europe Code of Good Practices in the Provision of Transnational Education.
 33. Vroeijenstijn A. I. 1995 Improvement and Accountability: Navigating between Scylla and Charybdis: Guide for External Quality Assessment in Higher Education, Jessica Kingsley Publishers, London.
 34. Vught F.A. van 1994 Intrinsic and Extrinsic Aspects of Quality Assessment in Higher Education, w: D.F. Westerheijden, J. Brennan, RA.M. Maassen (eds.): Changing Contexts of Quality Assessment: Recent Trends in West European Higher Education, Lemma, Utrecht.
 35. Vught F.A. van, Westerheijden D.F. 1993 Quality Management and Quality Assurance in European Higher Education: Methods and Mechanisms, Office for Official Publications of the Commission of the European Communities, Luxembourg.
 36. Vught F.A. van, Westerheiden D.F. 1996 Institutional Evaluation and Management for Quality: The CRE Programme: Background, Goals and Procedures, „CRE-Action”, nr 107, s. 9-40.
 37. Wende M C. van der 1995 Quality in Internationalisation - Guidelines for the Assessment of the Quality of Internationalisation in Higher Professional Education, Nuffic - Association of Dutch Polytechnics and Colleges, The Hague.
 38. Wende M.C. van der 1999 Quality Assurance of Internationalisation and Internationalisation of Quality Assurance, w: Quality and Internationalisation in Higher Education, OECD/IMHE, Paris.
 39. Westerheijden D.F. 1997 A Solid Base for Decisions: Use of the VSNU Research Evaluations in Dutch Universities, „Higher Education”, nr 33, s. 397-413.
 40. Westerheijden D.F. 2000 Public and Private Providers of Knowledge: Prolegomena to Research on Changing Images of Dutch Higher Education in a Globalising Context, referat wygłoszony na konferencji „From Government to Governance” zorganizowanej przez Netherlands Institute of Govemment, Enschede, 22 -23 listopada.
 41. Westerheijden D.F., Brennan J, Maassen RA M. 1994 Changing Contexts of Quality Assessment; Recent Trends in European Higher Education, w: D.F. Westerheijden, J. Brennan, RA.M. Maassen (eds.): Changing Context of Quality Assessment, Lemma, Utrecht.
 42. Weusthof RJ.M., Frederiks M.M.H. 1997 De functies van het steisel van kwaliteitszorg heroverwogen, „Tijdschrift voor Hoger Onderwijs”, nr 12, s. 318-338.
 43. Woodhouse D. 1998 Quality Assurance in Higher Education: The Next 25 Years, „Quality in Higher Education”, nr 4(3), s. 257-273.