Kształcenie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej i w Polsce - wybrane zagadnienia porównawcze

Main Article Content

Renata Nowakowska-Siuta

Abstrakt

Rola nauczycieli w budowaniu wiedzy młodych ludzi ma kluczowe znaczenie na wszystkich szczeblach systemu edukacji. Przemiany, jakie zachodzą w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli w krajach Unii Europejskiej towarzyszą nowemu rozumieniu roli nauczyciela w edukacji młodych pokoleń. Zgodnie z tym rozumieniem nauczyciel powinien nie tylko uczyć innych w sposób innowacyjny, ale także sam regularnie się dokształcać, wykorzystując innowacyjne sposoby uczenia się. Powinien również mieć umiejętność pracy z klasami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, różnorodnym statusie społecznym oraz składzie etnicznym i religijnym, a także umieć się odnaleźć w nowych warunkach społecznych polegających na wzrastającej autonomii szkół i coraz bardziej świadomym uczestnictwie społeczności lokalnej w życiu szkoły. Autorka podejmuje próbę analizy podstawowych priorytetów i rozwiązań w zakresie kształcenia i dokształcania zawodowego nauczycieli w krajach Unii Europejskiej oraz przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące nowych perspektyw w kształceniu nauczycieli w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowakowska-Siuta, R. (2016). Kształcenie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej i w Polsce - wybrane zagadnienia porównawcze. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(21), 112-121. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4704
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Renata Nowakowska-Siuta, Uniwersytet Warszawski

Renata Nowakowska-Siuta - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Pedagogiki Porównawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: przemiany w nauce, zwłaszcza w niemieckim szkolnictwie wyższym, aspekty historyczno- porównawcze polskiej polityki naukowej, europejskie systemy oświatowe (głównie obszar niemieckojęzyczny).

Referencje

 1. Döbert H., Horner W., Kopp B. von, Mitter W. 2002 Die Schulsysteme Europas, Schneider Verlag Hohengehren, Kranach.
 2. Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Nowakowska-Siuta R. 2003 Licencjat w uczelni i na rynku pracy, Centrum Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 3. Key Data... 2002 Key Data on Education 2002, Eurydice, Brussels.
 4. Kształcenie nauczycieli... 2001 Kształcenie nauczycieli przez wyższe uczelnie, komunikat z 19 października 2001 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.
 5. Nauczyciele... 1999 Nauczyciele w roku szkolnym 1998/1999, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 6. Nauczyciele... 2000 Nauczyciele w roku szkolnym 1999/2000, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
 7. Rozporządzenie... 2001 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkól, DzU 2001, nr 10, poz. 96.
 8. Pietrzak A.K. 2002 Nauka w zjednoczonych Niemczech, Wydawnictwo Rój, Warszawa.
 9. Szkolny doradca... 2002 Szkolny doradca zawodowy - projekt, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa.
 10. The Teaching Profession... 2002 The Teaching Profession in Europe 2002: Profile, Trends and Concerns. Report 1: Initial Training and Transition to Working Life. General Lower Secondary Education, Eurydice, Brussels.
 11. The Teaching Profession... 2002 The Teaching Profession in Europe: Profile, Trends and Concerns. Report 2: Supply and Demand. General Lower Secondary Education, Eurydice, Brussels.
 12. Ustawa o zmianie ustawy... 2002 Ustawa o zmianie ustawy [...] o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - projekt z dnia 25 września 2002 r. (www.men.waw.pl/oswiata/projekty/ustawa_1.htm).