Gospodarka oparta na wiedzy - społeczeństwo oparte na wiedzy - trajektoria regionalna

Main Article Content

Antoni Kukliński

Abstrakt

Pierwsza część artykułu poświęcona jest ogólnym problemom transformacji gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy. Transformacja ta wymaga zmian strukturalnych w samej Unii Europejskiej; według liderów Unii powinna być paradygmatem wszelkich wyzwań w Europie. Autor zwraca uwagę na trzy podstawowe założenia dotyczące tego paradygmatu, a następnie na relacje między rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa opartego na wiedzy, wskazując na rolę rozprzestrzeniania się społeczności o wysokiej intensywności wiedzy (działających w obszarach, które cechują się wielkimi zdolnościami w zakresie tworzenia i reprodukcji wiedzy) oraz na konieczność europejskich, krajowych i regionalnych działań na rzecz tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy. Następnie omawia zjawisko nazwane „pułapką równowagi niskiego poziomu efektywności" dotyczące społeczeństw naukowych (odnosi się ono do państw Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej), które nie rozwijają się automatycznie jako efekt działania rynku (pozostawienie tego rozwoju siłom rynku prowadzi właśnie do niskiego poziomu efektywności). Wynika stąd wiele pytań pod adresem rządu, sektora przedsiębiorstw, a wreszcie - samego sektora nauki. Autor stawia dramatyczne pytanie: czy jesteśmy skazani na wieczność tej pułapki? W kolejnej części artykułu omówiony został trójkąt strategiczny dotyczący współdziałania sektorów biznesu, nauki i społeczności rządowo-samorządowej w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Następnie Autor proponuje trzeci, regionalny wymiar analizy wzrostu gospodarczego (oprócz poziomu makro i mikro poszczególnych jednostek i form). Ten poziom (mezo) powinien wypracować swą trajektorię definiowaną przez Autora jako samospełniające się przepowiednie oparte na aktorach, decyzjach i nadziejach na przyszłość. Należy dostrzec leseferyczny i sterowany model takiej trajektorii; jest ona bardzo ważna dla krajów o silnym zróżnicowaniu regionalnym. W zakończeniu artykułu Autor proponuje powołanie Towarzystwa Przyjaciół Gospodarki Opartej na Wiedzy i określa jego zadania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kukliński, A. (2016). Gospodarka oparta na wiedzy - społeczeństwo oparte na wiedzy - trajektoria regionalna. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 55-61. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4711
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Antoni Kukliński, Uniwersytet Warszawski

Antoni Kukliński - profesor zwyczajny, doktor habilitowany, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, członek Klubu Rzymskiego, członek honorowy Akademie fur Raumforschung und Landesplanung (Hanower), członek International Academy of Regional Development and Cooperation (Moskwa). Jego zainteresowania naukowe to: studia regionalne, studia europejskie, polityka w zakresie nauki i technologii oraz planowanie strategiczne.

Referencje

 1. Chojnicki Z., Czyż T. 2003 Polska na ścieżce rozwoju GOW, w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Warszawa.
 2. Dahlman C., Anderson T. (eds.) 2000 Korea and the Knowledge-based Economy. Making the Transition. Information Society, OECD, The World Bank Institute, Paris - Washington D.C.
 3. Dahlman D.J., Aubert J.E. 2001 China and the Knowledge-based Economy, The World Bank Institute, Washington D.C.
 4. Dawid P.A. Foray D. 2002 An Introduction to the Economy o f the Knowledge Society, ‘International Social Science Journal” (UNESCO), nr 171.
 5. Dunning J.H. (ed.) 2002 Regions, Globalization and the Knowledge-based Economy, Oxford University Press.
 6. Eliasson G. 2001 Knowledge and Social Capital in Economic Growth, w: A. Kukliński (red.): The Development of Knowledge-based Economy in Europe, Warszawa.
 7. Forero-Pineda C., Jaramillo-Salazar H. 2002 The Access o f Researchers from Developing Countries to International Science and Technology, „International Social Science Journal” (UNESCO), nr 171.
 8. Freeman C. 1992 Economics o f Hope. Essays on Technology, Change, Economic Growth and the Environment, Pinter Publishers, London.
 9. Hing Ai Yun 1998 Innovative Milieu and Cooperation Networks: State Initiatives and Partnership for Restructuring in Singapore, w: H.J. Braczyk, Ph. Cooke, M. Heidenreich (eds.): Regional Innovation Systems, UCLA Press, Los Angeles.
 10. The] Knowledge... 2001 The Knowledge Society, „International Social Science Journal” (UNESCO), nr 171.
 11. Kotyński J. 2001 Europejska przestrzeń gospodarki opartej na wiedzy - od Lizbony do Warszawy w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 12. Kukliński A. 2003a Knowledge-based Economy, Knowledge-based Society. The Regional Trajectory, Triest, 7-8 November 2003.
 13. Kukliński A. 2003b Polska droga kreowania gospodarki opartej na wiedzy. Manifest zrozpaczonego optymisty, w: A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Warszawa.
 14. Kukliński A. (red.) 2003 Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Warszawa.
 15. Lithuania... 2003 Lithuania Aiming for a Knowledge-based Economy, The World Bank Institute, Washington D.C.
 16. Scott A.J. 1998 From Silicon Valley to Hollywood: Growth and Development o f the Multimedia Industries in California, w: H.J. Braczyk, Ph. Cooke, M. Heidenreich (eds.): Regional Innovation Systems, UCLA Press, Los Angeles.
 17. Third European... 2003 Third European Report on Science and Technology. Indicators - 2003. Towards a Knowledge Economy, European Commission, Brussels.