Problemy metodologiczne statystyki nauki, techniki i innowacji (część I)

Main Article Content

Grażyna Niedbalska

Abstrakt

Artykuł został opracowany na podstawie sprawozdań Autorki z seminariów poświęconych problemom statystyki innowacji, nauki i techniki, organizowanych przez Unię Europejską i OECD. Autorka omawia struktury obu organizacji zajmujące się m.in. zagadnieniami statystyki nauki, techniki i innowacji oraz problematykę będącą przedmiotem obrad na seminariach i sesjach organizowanych przez te instytucje, w tym podstawowe kierunki działalności uznane za najważniejsze przez te organizacje w sferze doskonalenia narzędzi statystycznych. Przedstawia także prace grupy ekspertów krajowych OECD zajmujących się doskonaleniem wskaźników naukowo-technicznych, m.in. nad doskonaleniem Podręcznika Oslo,  będącego powszechnie przyjętym międzynarodowym standardem w zakresie badań statystycznych innowacji technicznych w przemyśle i sektorze usług rynkowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niedbalska, G. (2016). Problemy metodologiczne statystyki nauki, techniki i innowacji (część I). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 180-195. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4722
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Grażyna Niedbalska, Główny Urząd Statystyczny

Grażyna Niedbalska - naczelnik Wydziału Nauki i Techniki w Departamencie Statystyki Gospodarczej Głównego Urzędu Statystycznego, główny delegat ze strony polskiej w Grupie Ekspertów OECD ds. wskaźników naukowo-technicznych (NESTI) oraz przedstawicielka Polski w grupie roboczej Eurostatu Working Party on Science, Technology and lnnovation Statistics, członek Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki (1999), oraz opracowań z serii „Nauka i Technika” wydawanych corocznie przez GUS.