Pressto.

Nagłowek strony

Problemy metodologiczne statystyki nauki, techniki i innowacji (część I)

Grażyna Niedbalska

Abstrakt


Artykuł został opracowany na podstawie sprawozdań Autorki z seminariów poświęconych problemom statystyki innowacji, nauki i techniki, organizowanych przez Unię Europejską i OECD. Autorka omawia struktury obu organizacji zajmujące się m.in. zagadnieniami statystyki nauki, techniki i innowacji oraz problematykę będącą przedmiotem obrad na seminariach i sesjach organizowanych przez te instytucje, w tym podstawowe kierunki działalności uznane za najważniejsze przez te organizacje w sferze doskonalenia narzędzi statystycznych. Przedstawia także prace grupy ekspertów krajowych OECD zajmujących się doskonaleniem wskaźników naukowo-technicznych, m.in. nad doskonaleniem Podręcznika Oslo,  będącego powszechnie przyjętym międzynarodowym standardem w zakresie badań statystycznych innowacji technicznych w przemyśle i sektorze usług rynkowych.


Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 121 PDF - 144

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Grażyna Niedbalska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.