Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej?

Main Article Content

Stefan Jackowski

Abstrakt

Autor omawia wpływ techniki komputerowej, a zwłaszcza Internetu, na metody nauczania akademickiego. Zwraca uwagę, że Internet pozwala na znacznie większą jawność procesu dydaktycznego oraz ułatwia bezpośredni kontakt studenta z nauczycielem, co powinno służyć poprawie jakości kształcenia. Pisze o podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli akademickich w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w dydaktyce oraz wskazuje na potrzebę wprowadzenia na uczelniach przysposobienia informatycznego dla studentów. Krótko wspomina o inicjatywach uczelni amerykańskich: Open Course Ware (Massachusetts Institute of Technology) oraz Open Knowledge lnitiative.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jackowski, S. (2016). Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(23), 135-150. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4732
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Stefan Jackowski, Uniwersytet Warszawski

Stefan Jackowski - profesor nauk matematycznych, specjalista w dziedzinie topologii algebraicznej. Czwartą kadencję pełni funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczy w tworzeniu i wprowadzaniu narzędzi matematycznych do organizacji dydaktyki akademickiej, m.in. Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny nauki i szkolnictwa wyższego.