Działalność badawczo-rozwojowa i innowacje w Polsce a Strategia Lizbońska (2)

Main Article Content

Ewa Okoń-Horodyńska

Abstrakt

W artykule omawiane są uwarunkowania realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce, a zatem: (a) problemy związane z finansowaniem rozwoju nauki na tle porównań międzynarodowych; (b) struktura zaplecza działalności badawczo-rozwojowej, jako czynnika ograniczającego transfer technologii; (c) wynikający stąd poziom innowacyjności polskiej gospodarki. Autorka dokonuje podsumowania szans i zagrożeń realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce oraz przedstawia zalecenia, które mogą się przyczynić do sukcesu w tej dziedzinie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Okoń-Horodyńska, E. (2016). Działalność badawczo-rozwojowa i innowacje w Polsce a Strategia Lizbońska (2). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(23), 141-163. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4733
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Okoń-Horodyńska - profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie teorii innowacji i budowania infrastruktury instytucjonalnej dla rozwoju innowacji technologicznych w gospodarce. Jest kierownikiem Katedry Ekonomii w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenia w pracy badawczej i eksperckiej zdobywa ta w uczelniach amerykańskich i europejskich, m.in. University of Washington, George Washington Business School w Seattle, Erasmus University, Centre National de la Recherche Scientifique (CRNS) w Paryżu, Sussex University. Kierowała projektami europejskimi w ramach programów Sci-Tech-Phare, Leonardo da Vinci oraz 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Jest wiceprzewodniczącą Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem wielu naukowych organizacji krajowych i zagranicznych. Opublikowała ok. 100 pozycji (książki, artykuły, referaty, ekspertyzy, raporty z badań), m.in. Narodowy system innowacji w Polsce (1998), Jak budować regionalne systemy innowacji (2000), lnnovation in Transition (współautorka, 2002).

Referencje

  1. [Les] chiffres... 1998 Les chiffres des de la science et de la technologie, ed. R Mustar, Economica.
  2. Nauka... 2004 Nauka i technika w 2002 r., GUS, Warszawa.
  3. Innovation Scoreboard 2001 innovation Scoreboard 2001, Commission Staff Working Paper, SEC (2001) 1414,14 September.
  4. Main Science... 2002 Main Science and Technology Indicators, nr 2, OECD, Paris.
  5. Progress Report... 2001 Progress Report on Benchmarking of National Research Policies, Commission Staff Working Paper, SEC (2001) 1002, 20 June.
  6. Rejn B., Żółkiewski Z. 1997 Rachunek satelitarny nauki 1994-1995, „Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych”, z. 246, GUS, Warszawa.