Dynamika przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce a realizacja procesu bolońskiego

Main Article Content

Tadeusz Szulc

Abstrakt

Na tle uwarunkowań europejskich i światowych autor omawia przemiany, jakie nastąpiły w ostatnich piętnastu latach w polskim szkolnictwie wyższym, w tym rozwój szkolnictwa niepublicznego, tworzenie państwowych wyższych szkół zawodowych oraz zmiany liczby studentów i kierunków kształcenia. Analizuje rozkład liczbowy ludności z wyższym wykształceniem i liczbę studentów w poszczególnych województwach oraz problemy dostępności do studiów. Omawia stopień i zakres realizacji procesu bolońskiego w Polsce, wymianę międzynarodową studentów, ocenę jakości kształcenia, a także rozwój kadry naukowej, w tym efekty kształcenia na studiach doktoranckich. Kolejną część poświęca wyzwaniom, jakie stają przed szkolnictwem wyższym w realizacji Deklaracji Lizbońskiej, przyjętej przez Radę Europy, oraz Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2007-2013.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szulc, T. (2016). Dynamika przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce a realizacja procesu bolońskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(24), 7-36. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4734
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Tadeusz Szulc, Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Tadeusz Szulc - profesor nauk rolniczych; prodziekan, dziekan, prorektor i rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu nauk zootechnicznych, a także edukacji i szkolnictwa wyższego. Obecnie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.