Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(24) (2004)

Strategiczne problemy szkolnictwa wyższego

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Oryginalny artykuł naukowy

Dynamika przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce a realizacja procesu bolońskiego PDF
Tadeusz Szulc 7-36
Szkoły wyższe jako miejsce tworzenia i współtworzenia polityki naukowo-technicznej PDF
Ireneusz Białecki 37-55
W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania uniwersytetami w Polsce PDF
Dominik Antonowicz 56-72
Założenia i cele unijnego programu edukacyjnego Socrates/Erasmus a ich realizacja w polskich szkołach wyższych PDF
Dorota Jołkiewicz 73-86
Sytuacja edukacyjna i zawodowa absolwentów studiów licencjackich - wstępna diagnoza na przykładzie województwa podkarpackiego PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka 87-102
Prace nad przygotowaniem prawa o ochronie własności naukowej i udział w nich Marii Skłodowskiej-Curie PDF
Jan Piskurewicz 103-115

Dyskusje, polemiki, informacje

Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych PDF
Ireneusz Białecki 116-120


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo