Badania szkolnictwa wyższego w europie

Main Article Content

Ulrich Teichler

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest panoramiczne przedstawienie dorobku europejskich badań nad szkolnictwem wyższym. Autor szczegółowe analizuje kolejne etapu ich rozwoju, wskazuje najważniejsze prace i badaczy w polu, jak również instytucje, w których prowadzą swoje badania. Drobiazgowo przedstawia również główne obszary tematyczne badań szkolnictwa wyższego, jak również charakteruzje różne typy badaczy podejmujących się tego przedsięwzięcia. Artykuł zawiera także analizę uwarunkowań przyczyniających się do niewidoczności badań szkolnictwa wyższego prowadzonych poza obiegiem, jak również inicjatyw podejmowanych przez europejskich badaczy w celu ograniczenia negatywnych efektów tej niewidoczności poprzez komunikację i współpracę międzynarodową.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teichler, U. (2016). Badania szkolnictwa wyższego w europie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), 13-51. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.2
Dział
Spis treści

Referencje

 1. Allen, J., Velden, R. van der (red.) (2011). The flexible professional in the knowledge society: New challenges fo r higher education. Dordrecht: Springer.
 2. Altbach, P.G. (1979). Comparative higher education. London: Mansell.
 3. Altbach, P.G. (2002). Research and training in higher education: The state of the art. Higher Education in Europe. 27(2), 153-168.
 4. Altbach, P.G. (2014). Knowledge fo r contemporary university: Higher education as a field of study and training. W: L.E. Rumbley, P.G. Altbach, D.A. Stanfield, Y. Shimmi, A. de
 5. Gayardon, R.Y. Chan (red.). Higher education: A worldwide inventory of research centers, academic programs, and journals and publications (11-22). Bonn: Lemmens Media.
 6. Altbach, P.G., Bozeman, L.A., Janashia, N., Rumbley, L.A. (red.) (2007). Higher education: A worldwide inventory o f centers and programmes. Rotterdam: Sense.
 7. Altbach, P.G., Engberg, D. (red.) (2000). Higher education: A worldwide inventory of centers and programmes. Chestnut Hill, MA: Boston College, Center for International Higher Education.
 8. Altbach, P.G., Reisberg, L., Rumbley, L.A. (2009). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. Paris: UNESCO.
 9. Amaral, A., Magalhaes, A. (2013). Higher education research between policy and practice. W: B.M. Kehm, C. Musselin (red.). The development o f higher education research in Europe: 25 years o f CHER (43-59). Rotterdam - Boston - Taipei: Sense.
 10. Barblan, A. (2011). Epilogue: From the university in Europe to the universities of Europe. W: W. Ruegg (red.). A history o f the university in Europe, t. IV: Universities since 1945 (550-574). Cambridge: Cambridge University Press.
 11. Barnett, R. (2000). Realizing the university in an age o f supercomplexity. Buckingham: Open University Press - SRHE.
 12. Becher, R.A. (1992). Disciplinary perspectives on higher education: Introduction. W: B.R.
 13. Clark, G. Neave (red.). The encyclopedia o f higher education (1763-1776). Oxford: Pergamon Press.
 14. Begg, R. (red.). (2003). The dialogue between higher education research and practice. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 15. Brennan, J., Teichler, U. (2008). Special issue: The future of higher education and the future of higher education research. Higher Education. 56(3): 259-264.
 16. Burrage, M. (red.) (2010). Martin Trow: Twentieth-century higher education. Baltimore. MD: The Johns Hopkins University Press.
 17. CHEPS, INCHER, i ECOTEC. (2008). ERASMUS and quality, openess and internationalization in higher education in Europe. Enschede: Twente University, CHEPS.
 18. CHEPS, INCHER, i ECOTEC. (2010). The first decade o f working on the European higher education area: The Bolognaprocess independent assessment (Vol. 1). Enschede: Twente University, CHEPS.
 19. Clark, B.R. (1983). The higher education system: Academic organization in cross-national perspective. Berkeley: University of California Press.
 20. Clark, B.R. (red.). (1984). Perspectives on higher education: Eight disciplinary and comparative views. Berkeley: University of California Press.
 21. Clark, B.R., Neave, G. (red.) (1992). The encyclopedia o f higher education. Oxford: Pergamon Press.
 22. Curaj, A., Scott, P., Vlasceanu, L., Wilson, L. (red.) (2012). European higher education at the crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms (Vol. 2). Dordrecht: Springer.
 23. Deca, L. (2012). Preface. W: A. Curaij, P. Scott, L. Vlasceanu, L. Wilson (red.). European higher education at the crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms (v-vi). Dordrecht: Springer.
 24. El-Khawas, E. (2000). Research, policy and practice: Assessing their actual and potential linkages. W: U. Teichler, J. Sadlak (red.). Higher education research: Its relationship to policy and practice (37-44). Oxford: Pergamon Press - IAU Press.
 25. Eurydice (2010). Focus on higher education in Europe 2010 - The impact of the Bologna Process. Brussels: Eurydice.
 26. Forest, J.J., Altbach, P.G. (red.). (2006). International handbook o f higher education. Dordrecht: Springer.
 27. Frackmann, E. (1997). Research on higher education in Western Europe: From policy-advice to self-reflection. W: J. Sadlak, P.G. Altbach (red.). Higher education research at the turn of the new century (107-126). New York: UNESCO, Garland.
 28. Frackmann, E., Maassen, P. (red.) (1992). Towards excellence in higher education. Utrecht: Lemma.
 29. Fromment, E., Kohler, J., Purser, L., Wilson, L. (red.) (2006). EUA Bologna handbook: Making Bologna work. Berlin: Raabe Academic Publishers.
 30. Fumasoli, T., Goastellec, G., Kehm, B.K. (red.). (2015). Academic work and careers in Europe: Trends, challenges, perspectives. Cham: Springer.
 31. Gaebel, M., Purser, L., Wachter, B., Wilson, L. (Red.). (2008). Internationalisation of European higher education: An EUA/ACA handbook. Berlin: Dr. Josef Raabe.
 32. Goldschmidt, D., Teichler, U., Webler, W.D. (red.). (1984). Forschungsgegenstand Hochschule: Uberblick und Trendbericht (Higher education as a theme of research: Overview and trend report). Frankfurt a.M. - New York: Campus.
 33. Gornitzka, A. (2013). The interface between research and policy: A note with potential relevance for higher education. European Journal o f Higher Education. 3(3): 255-264.
 34. Gornitzka, A., Larsen, M.I. (2004). Towards professionalisation? Restructuring the administrative work force in universities. Higher Education in Europe. 47(4): 455-471.
 35. Gunkel, S., Freidank, G., Teichler, U. (red.) (2003J. Directory der Hochschulforschung: Personen und Institutionen in Deutschland (Directory of Higher Education Research:
 36. Persons and institutions in Germany). Bonn: Hochschulrektorenkonferenz (Beitrage zur Hochschulpolitik).
 37. Horta, H., Jung, J. (2013). Higher education research in Asia: An archipelago, two continents or merely atomization? Higher Education in Europe. 68(1): 117-134.
 38. Huisman, J., Wende, M. van der (red.). (2004-2005). On cooperation and competition. Bonn: Lemmens.
 39. Janson, K., Schomburg, H., Teichler, U. (2009). The professional value o f ERASMUS mobility. Bonn: Lemmens.
 40. Kehm, B.M. (2005). Looking back to look forward: Ten years of TEAM. Tertiary Education and Management. 11(2): 93-110.
 41. Kehm, B.M., Huisman, J., Stensaker, B. (red.) (2009). The European higher education area: Perspectives on a moving target. Rotterdam - Taipei: Sense.
 42. Kehm, B.M., Musselin, C. (red.). (2013). The development of higher education research in Europe: 25 years o f CHER. Rotterdam - Boston - Taipei: Sense.
 43. Kehm, B.M., Teichler, U. (2007). Research on internationalisation in higher education. Journal of Study in International Education. 11(3-4): 260-273.
 44. Kehm, B.M., Teichler, U. (2013a). Organisational strategy and the profile of CHER members. W: B.M. Kehm, C. Musselin (red.), The development of higher education research
 45. in Europe: 25 years of CHER (25-33). Rotterdam - Boston - Taipei: Sense.
 46. Kehm, B.M., Teichler, U. (red.) (2013b). The academic profession in Europe: New tasks and new challenges. Dordrecht: Springer.
 47. King, R., Marginson, S., Naidoo, R. (red.) (2013). The globalization of higher education, Cheltenham - Northhampton. MA: Edward Elgar.
 48. Klemencic, M. (2014). The future of higher education research in Europe. European Journal of Higher Education. 4(1): 1-5.
 49. Klemencic, M., Brennan, J. (2013). Institutional research in a European context: A forward look. European Journal o f Higher Education. 3(3): 265-279.
 50. Knowles, A.S. (red.) (1977). International encyclopedia o f higher education. San Francisco - London: Jossey-Bass.
 51. Kosmutzky, A., Krucken, G. (2014). Growth or steady state? A bibliometric focus on international comparative higher education research. Higher Education in Europe. 67(4): 457-472.
 52. Kottmann, A., Enders, J. (2013). Die neuen Hochschulprofessionellen in Europa: Ausdifferenzierung und Aufgaben im internationalen Vergleich (The new higher education professionals in Europe: Differentiation and tasks in intrnational comparison). W: C. Schneijderberg, N. Merkator, U. Teichler, B.M. Kehm (red.). Verwaltung war gestern? Neue Hochschulprofessionen und die Gestaltung von Studium und Lehre (Was Administration yesterday? New higher education professions and the shaping of learning and teaching) (305-333). Frankfurt a.M. - New York: Campus.
 53. Kwiek, M. (2013). Knowledge Production in European Universities. Frankfurt a.M. - New York: Peter Lang.
 54. Maassen, P.A.M. (2000). Higher Education Research: The Hourglass Structure and its Implication. W: U. Teichler, J. Sadlak (red.). Higher Education Research: Its Relationship to Policy and Practice (59-67). Oxford: Pergamon Press - IAU Press.
 55. Maassen, P.A.M., Pausits, A. (2013). Higher Education Management Programmes in Europe: From Grass-roots to Sustainable Development and Impact. W: B.M. Kehm, C. Musselin (red.). The Development o f Higher Education Research in Europe: 25 Years of CHER (69-86). Rotterdam - Boston - Taipei: Sense.
 56. Macfarlane, B. (2011). The morphing of academic practice: Unbundling and the rise of the para-academic. Higher Education Quarterly. 65(1): 59-73.
 57. Macfarlane, B. (2012). The higher education research archipelago. Higher Education Research and Development. 31(1): 129-131.
 58. Meek, V.L., Teichler, U., Kearney, M.-L. (red.) (2009). Higher Education, Research, Innovation: Changing Dynamics. Kassel: International Centre for Higher Education Research.
 59. Meek, V.L., Goedegebuure, L., Santiago, R., Carvalho, T. (red.) (2010). The Changing Dynamics of Higher Education Middle Management. Dordrecht: Springer.
 60. Merkator, N., Schneijderberg, C. (2012). Hochschulprofessionen - Thematik und quantitative Bilanz (Higher education professionals - themes and quantitative account). W: B.M. Kehm, H. Schomburg, U. Teichler (red.). Funktionswandel der Universitaten: Differenzierung, Relevanzsteigerung, Internationalisierung (Functional change of universities: Diversification, increasing relevance, internationalisation) (412-441). Frankfurt a.M. - New York: Campus.
 61. Mora, J.-G., Detmer, A., Vieira, M.-J. (2010). Good Practices in University-Enterprise Relationships GOODUEP. Valencia: Valencia University of Technology.
 62. Mora, J.-G., Schomburg, H., Teichler, U. (2013). Empleo y trabajo de los graduados universitarios: Conclusiones de diferentes estudios (Employment and work of university gaduates: Results of different studies). Barcelona: Octraedo - ICE.
 63. Neave, G., Teichler, U. (red.) (1989). Research on higher education in Europe (special issue). European Journal o f Education. 24(3).
 64. Nitsch, W., Weller, W. (1970-1973). Social Science Research on Higher Education and Universities. The Hague - Paris: Mouton.
 65. Nowotny, H., Scott, P., Gibbons, M. (2001). Rethinking Science: Knowledge Production in an Age o f Uncertainty. London: Polity Press.
 66. OECD (2008). Higher Education to 2030, Vol. 1: Demography. Paris: OECD.
 67. OECD (2009). Higher Education to 2030, Vol. 2: Globalisation. Paris: OECD.
 68. Oehler, C., Webler, W.-D. (red.) (1988). Forschungspotentiale sozialwissenschaftlicher Hochschulforschung: Bundesrepublik Deutschland - Osterreich - Schweiz (Research Potentials of social science-oriented higher education research: Federal Republic of Germany - Austria - Switzerland). Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
 69. Orr, D., Gwosd, C., Netz, N. (2011). Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Bielefeld: W. Bertelsmann.
 70. Over, A. (1988). Die deutschsprachige Forschung uber Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland: Eine kommentierte Bibliographie (The German-language research on higher education in the Federal Republic of Germany: A bibliography with comments). Munchen: Saur.
 71. Pasternack, P. (2006). Was istHochschulforschung? Eine Erorterung anlasslich der Grundung der Gesellschaft fur Hochschulforschung (What is higher education research? A discussion on the occasion of the foundation of the Society for Higher Education Research). Das Hochschulwesen. 54(3): 105-112.
 72. Pasternack, P. (red.) (2014). Hochschulforschung von innen und seitwarts: Sichtachsen durch ein Forschungsfeld (Higher education from within and from aside: Perspectives through an research field). Wittenberg: Institut fur Hochschulforschung.
 73. Ritter, U.P., Kuhn, H.P. (1985). Higher Education by the Year 2000. Frankfurt a.M. - New York: Campus.
 74. Roesser, V. J. (2004). A national study on midlevel leaders in higher education: The unsung professionals in the academy. Higher Education. 48(3): 317-337.
 75. Rosselle, D., Lentiez, A. (1999). The ERASMUS Programme 1987-1995: A Qualitative Review, Looking to the Future... Lille: Pole Universitaire Europeénne.
 76. Ruegg, W. (red.) (2011). A History o f the University in Europe (Vol. 4). Cambridge: Cambridge University Press.
 77. Rumbley, L.E., Altbach, P.G., Stanfield, D.A., Shimmi, Y., Gayardon, A., Chan, R.Y. (red.). (2014). Higher Education: A Worldwide Inventory o f Research Centers, Academic Programs, and Journals and Publications Bonn: Lemmens Media.
 78. Sadlak, J., Altbach, P.G. (1997). Higher Education Research at the Turn of the New Century. Paris: UNESCO, New York: Garland.
 79. Sadlak, J., Hufner, K. (2002). International Governmental Organisations and Research on Higher Education. W: J. Enders, O. Fulton (red.). Higher Education in a Globalising World (87 100). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 80. Schneijderberg, C., Merkator, N. (2012). The New Higher Education Professionals. W: B.M. Kehm, U. Teichler (red.). The Academic Profession in Europe: New Tasks and New Challenges (53-92). Dordrecht: Springer.
 81. Schomburg, H., Teichler, U. (2006). Higher Education and Graduate Employment in Europe: Results o f Graduate Surveys from Twelve Countries. Dordrecht: Springer.
 82. Schwarz, S., Teichler, U. (red.) (2000). The Institutional Basis of Higher Education Research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 83. Scott, P. (2000). Higher Education Research in the Light of a Dialogue between Policy-makers and Pracitioners. W: U. Teichler, J. Sadlak (red.). Higher Education Research: Its Relationship to Policy and Practice (123-148). Oxford: Pergamon Press - IAU Press.
 84. Scott, P. (2008) The Internationalisation of Higher Education and Research: Purposes and Drivers. W: M. Gaebel, L. Purser, B. Wachter, L. Wilson (red.). Internationalisation of
 85. European Higher Education: An EUA/ACA Handbook, Berlin: Dr. Josef Raabe, section A.3.1-1.
 86. Shin, J.C., Teichler, U. (red.) (2014). The Future o f the Post-Massified University at the Crossroads: Restructuring Systems and Functions. Dordrecht: Springer.
 87. Steinhardt, I., Schneijderberg, C. (2014). Hochschulforschung als Gemischtwarenladen: Karrieremoglichkeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses in einem heterogenen Feld (Higher education as a all-sorts-of everything store: Career opportunities of junior academics in a heteregeneous field). W: P. Pasternack (red.). Hochschulforschung von innen und seitwarts: Sichtachsen durch ein Forschungsfeld (Higher education from within and from aside: Perspectives through an research field) (63-75). Wittenberg: Institut fur Hochschulforschung.
 88. Sursock, A., Smidt, H. (2010). Trends 2010: A Decade o f Change in European Higher Education. Brussels: European University Association.
 89. Taylor, J., Hanlon, M., Yorke, M. (2013). The evolution and practice of institutional research. New Directions fo r Institutional Research. 157: 59-75.
 90. Teichler, U. (1980). Review. Proceedings o f the National Academy o f Education. 7: 55-93.
 91. Teichler, U. (1996). Comparative higher education: Potentials and limits. Higher Education. 32(4): 431-465.
 92. Teichler, U. (2005). Research on higher education in Europe. European Journal of Education. 40(4): 447-469.
 93. Teichler, U. (red.) (2007). Careers o f university graduates: Views and experiences in comparative perspectives. Dordrecht: Springer.
 94. Teichler, U. (2010a). Europaisierung der Hochschulpolitik (Europeanization of higher educationpolicy). W: D. Simon, A. Knie, S. Hornbostel (red.). Handbuch Wissenschaftspolitik (Handbook science policy) (51-70). Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften.
 95. Teichler, U. (red.) (2010b). Internationalising higher education: Debates and changes in Europe (Vol. 263-283). Dordrecht: Springer.
 96. Teichler, U. (2013a). Academically ambitious and relevant higher education research: The legacy of the Consortium of higher education researchers. European Journal o f Higher
 97. Education. 3(3): 242-254.
 98. Teichler, U. (2013b). The initial objectives of CHER to form a professional organisation of higher education researchers. W: B.M. Kehm, C. Musselin (red.). The development of
 99. higher education research in Europe: 25 years of CHER (7-23). Rotterdam - Boston - Taipei: Sense.
 100. Teichler, U. (2013c). Yoroppa no koto kyoiku kenkyu (Higher education research in Europe). Kotokyoikukenkyu (Japanese Journal o f Higher Education Research). 16: 123-143.
 101. Teichler, U. (2014a). Higher education research. In International encyclopedia of social and behavioral sciences. Oxford: Elsevier.
 102. Teichler, U. (2014b). Opportunities and problems of comparative higher education research: The daily life of research. Higher Education. 67(4): 393-408.
 103. Teichler, U., Gordon, J. (2001). Mobility and cooperation in education: Recent experiences in Europe (special issue). European Journal o f Education. 36(4): 397-406.
 104. Teichler, U., Hohle, E.A. (red.) (2013). The work situation of the academic profession in Europe: Findings o f a survey in twelve countries. Dordrecht: Springer.
 105. Teichler, U., Maiworm, F. (1997). The ERASMUS experience: Major findings of the ERASMUS evaluation research project. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 106. Teichler, U., Sadlak, J. (red.) (2000). Higher education research: Its relationship to policy and practice. Oxford: Pergamon Press - IAU Press.
 107. Teixeira, P.N. (2013). Reflecting about current trends in higher education reseach: A view from the journals. W: B.M. Kehm, C. Musselin (red.). The development o f higher education research in Europe: 25 years of CHER (103-121). Rotterdam - Boston - Taipei: Sense.
 108. Tight, M. (2003). Researching higher education. Buckingham: SRHE - Open University Press.
 109. Tight, M. (2012). Researching higher education. Maidenhead: Open University Press - McGraw-Hill Education.
 110. Tight, M., Mok, K.H., Huisman, J., Morphew, C. (red.) (2009). The Routledage international handbook of higher education. New York: Routledge.
 111. Wende, M. van der, Huisman, J. (2004). Review of EU policies and research in higher education. Policy Synthesis Paper. Enschede: University of Twente - CHEPS.
 112. Whitchurch, C. (2009). The rise of the blsended professional in higher education: A comparison between the United Kingdom, Australia and the United States. Higher Education. 58(3): 407-418.
 113. Winter, M. (2014). Topographie der Hochschulforschung in Deutschland (Topography of higher education research in Germany). W: P. Pasternack (red.). Hochschulforschung
 114. von innen und seitwarts: Sichtachsen durch ein Forschungsfeld (Higher education from within and from aside: Perspectives through an research field) (25-49). Wittenberg: Institut fur Hochschulforschung.
 115. Zgaga, P. (2013). Higher education research and higher education policy in South-East Europe. European Journal o f Higher Education. 3(3): 280-294.
 116. Zimmermann, K., Kamphans, M., Metz-Gockel, S. (red.) (2008). Perspektiven der Hochschulforschung (Perspectives of higher education research). Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften.