Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(47) (2016)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Spis treści

Wprowadzenie. Finansowanie szkolnictwa wyższego w warunkach permanentnej (międzysektorowej) konkurencji o środki publiczne PDF
Marek Kwiek 7-12
Badania szkolnictwa wyższego w europie PDF
Ulrich Teichler 13-51
„Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego PDF
Agata Zysiak 53-86
Wariacja na temat: MiSH a edukacja liberalna PDF
Daniel Kontowski 87-120
Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy PDF
Agnieszka Anielska 121-144
Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym PDF
Jacek Lewicki 145-162
Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi – wyzwania teorii i praktyki PDF
Justyna Maciąg 163-180
Mobilność zagraniczna polskich doktorów - możliwości i bariery PDF
Małgorzata Zielińska, Piotr Kowzan 181-201
Kariera akademicka w Europie: niestabilność w warunkach systemowej konkurencji PDF
Marek Kwiek 203-245
Studia trzeciego stopnia w polskich uczelniach - funkcjonowanie, diagnoza, rekomendacje PDF
Dominik Bień 247-277


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo