Nr 1(47) (2016)
Pełny numer
PDF

Spis treści

Marek Kwiek
7-12
Wprowadzenie. Finansowanie szkolnictwa wyższego w warunkach permanentnej (międzysektorowej) konkurencji o środki publiczne
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.1
PDF
Ulrich Teichler
13-51
Badania szkolnictwa wyższego w europie
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.2
PDF
Agata Zysiak
53-86
„Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.3
PDF
Daniel Kontowski
87-120
Wariacja na temat: MiSH a edukacja liberalna
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.4
PDF
Agnieszka Anielska
121-144
Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.5
PDF
Jacek Lewicki
145-162
Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.6
PDF
Justyna Maciąg
163-180
Zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu publicznymi szkołami wyższymi – wyzwania teorii i praktyki
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.7
PDF
Małgorzata Zielińska, Piotr Kowzan
181-201
Mobilność zagraniczna polskich doktorów - możliwości i bariery
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.8
PDF
Marek Kwiek
203-245
Kariera akademicka w Europie: niestabilność w warunkach systemowej konkurencji
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.9
PDF
Dominik Bień
247-277
Studia trzeciego stopnia w polskich uczelniach - funkcjonowanie, diagnoza, rekomendacje
https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.10
PDF