„Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego

Main Article Content

Agata Zysiak

Abstrakt

Każdy zryw modernizacyjny musi zakładać mobilizację do jego realizacji. Tak też było podczas odbudowy kraju po 1945 r. i budowaniu nowego socjalistycznego uniwersytetu. Przyjmując tezę o rewolucji społecznej, mającej miejsce w Polsce po 1939 r., zakładałam, że zmiana ta miała przynieść konsekwencje w przebudowie imaginarium społecznego oraz wykreowania pragnień edukacyjnych wśród klas pracujących. Horyzont pojęciowy uległ nieodwracalnej zmianie. Wspólne rozumienie spraw, zestaw horyzontów oczekiwań, typów idealnych i wiedza o naszej relacji do świata i innych grup uległy daleko idącym przekształceniom, tak w wyniku wojny, jak i powojennej odbudowy. Jaką rolę w nowej konstelacji pojęć odgrywały uniwersytety? Jakie obowiązki i przywileje przypisywano w prasie codziennej profesorom, studentom, ale także klasom pracującym i ogółowi społeczeństwa? Artykuł przedstawia analizę powojennej prasy codziennej nie jako narzędzie propagandy, ale język rekonstrukcji znaczeń. Rozbudzano pragnienia edukacyjne i poszerzano horyzont oczekiwań tych, dla których wcześniej edukacja, szczególnie na wyższym poziomie, była niewyobrażalna.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zysiak, A. (2016). „Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), 53-86. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.3
Dział
Spis treści

Referencje

 1. Anderson, B., O’Gorman R. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Znak.
 2. Bell, A. (1991). The Language of News Media. Oxford: Blackwell.
 3. Bińko, B. (2001). Skąd przychodzili, dokąd zmierzali... aspiranci pierwszego rocznika Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR. W: T. Szarot (red.). Komunizm: ideologia, system, ludzie. Warszawa: Neriton.
 4. Curry, J.L. (1990). Poland’s Journalists: Professionalism and Politics. Soviet and East European Studies 66. Cambridge - New York: Cambridge University Press.
 5. Garbowski, Ch. (2012). Imaginarium w kulturze popularnej. W: J.P. Hudzik, J . Kłos, Ch.
 6. Garbowski (red.). Charlesa Taylora wizja nowoczesności: rekonstrukcje i interpretacje. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 7. Grabham, E., Cooper, D., Krishnadas, J., Herman, D. (2008). Intersectionality and Beyond: Law, Power and the Politics of Location. London - New York: Routledge.
 8. Howarth, D.R., Norval, A.J., Stavrakakis Y. (2000). Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social Change. Manchester - New York: Manchester University Press.
 9. Kochanowicz, J . (2000). ZMP w terenie: stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości. Warszawa: Trio.
 10. Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
 11. Mautner, G. (2010). Language and the Market Society: Critical Reflections on Discourse and Dominance. London: Routledge.
 12. Narodowy Plebiscyt Pokoju PKF 22/51. b.d. Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej. http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7846 [11.09.2016].
 13. Nowak, W.M. (2008). Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre’a: analiza krytyczna. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Piskała, K., Zysiak, A. (2013). Świątynia nauki, fundament demokracji czy fabryka specjalistów?
 15. Praktyka Teoretyczna, 3(9), http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/11.Piskala,Zysiak.pdf [11.09.2016].
 16. Spodenkiewicz, P. (2008). Sprawa Marii Tyrankiewiczówny. W: J . Żelazko (red.). Rok 1945 w Łodzi: studia i szkice. Łódź: IPN.
 17. Szczepański, J . (1963). Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia. Warszawa: PWN.
 18. Taylor, Ch. (2004). Modern Social Imaginaries. Durham: Duke University Press.
 19. Taylor, Ch. (2007). A Secular Age. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press.
 20. Taylor, Ch. (2010). Nowoczesne imaginaria społeczne. Kraków: Znak.
 21. Taylor, Ch. (2012). Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej. Tłum. M. Gruszczyński. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 22. Zysiak, A. (2015). Science for Modernization: Between a Captive and Egalitarian University - The University of Lodz, 1945-1952. Science in Context. 28 (2): 215-236.