Wprowadzenie. Deprywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Co oznacza i jakie niesie konsekwencje?

Main Article Content

Marek Kwiek

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiek, M. (2016). Wprowadzenie. Deprywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Co oznacza i jakie niesie konsekwencje?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 48(2(48), 7-16. https://doi.org/10.14746/nisw.2016.1.0
Dział
Wprowadzenie
Biogram autora

Marek Kwiek

MAREK KWIEK - prof. zw. dr hab., dyrektor (od 2002 r.) Centrum Studiów nad Polityką Publiczną i kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego UAM w Poznaniu. Międzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki edukacyjnej i polityki naukowej (m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego). Kierownik lub partner w 50 projektach międzynarodowych związanych z badaniami szkolnictwa wyższego i polityką edukacyjną, finansowanych m.in. przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, kolejne unijne programy ramowe, European Science Foundation i Narodowe Centrum Nauki. Jego najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze dotyczyły relacji państwo - uniwersytet, relacji uniwersytetów z otoczeniem gospodarczym, transformacji kadry akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, przedsiębiorczości akademickiej, globalizacji i równości szans edukacyjnych. Jeden z 30 globalnych Fulbright New Century Scholars Fundacji Fulbrighta w dziedzinie badań nad szkolnictwem wyższym (2007-2008). Opublikował 170 artykułów naukowych, a jego trzy ostatnio wydane monografie to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (Wyd. Naukowe PWN 2015, ss. 545), Knowledge Production in European Universities: States, Markets, and Academic Entrepreneurialism (Peter Lang 2013, ss. 486) oraz Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie (Wyd. Naukowe UAM 2010, ss. 447). W 2015 r. został laureatem „subsydium profesorskiego” w programie „Mistrz” finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
Polska

Referencje

 1. Altbach, Ph.G., Reisberg, L., Rumbley, L.E. (2010). Trends in Global Higher Education. Tracking an Academic Revolution. Rotterdam – Boston – Taipei: Sense.
 2. Antonowicz, D., Godlewski, B. (2011). Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku. Warszawa: Instytut Sokratesa.
 3. Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J., Kwiek, M. (2016). Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym. Nauka. 4: 7-33.
 4. EY/IBNGR (2010). Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku. Warszawa: MNiSW.
 5. Geiger, R.L. (1986). Private Sectors in Higher Education. Structure, Function, and Change in Eight Countries. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 6. Geiger, R.L. (1988). Conference Report: Privatization of Higher Education. Princeton: International Council for Educational Development.
 7. Gumport, P.J., Iannozzi, M., Shaman, S., Zemsky, R. (1997). The United States Country Report: Trends in Higher Education from Massification to Post-Massification. W: Academic Reforms in the World: Situation and Perspective in the Massification Stage of Higher Education. RIHE International Seminar Reports no. 10 (57-93). RIHE: Hiroshima University.
 8. GUS (2016). Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 9. Heller, D.E., Callender, Claire (red.) (2013). Student Financing of Higher Education. A Comparative Perspective. Routledge: New York.
 10. IBE (2011). Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 11. Johnstone, D.B. (2012). The Costs of Higher Education. W: Ph.G. Altbach (red.). International Higher Education. An Encyclopedia. T. 1 (59-89). New York – London: Garland Publishing.
 12. Johnstone, D.B. (2009). Financing Higher Education: Cost-Sharing in International Perspective. Rotterdam: Sense.
 13. Johnstone, D.B., Marcucci, P. (2010). Financing Higher Education Worldwide. Who Pays? Who Should Pay? Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 14. Kwiek, M. (2010). Creeping Marketization: Where Polish Private and Public Higher Education Sectors Meet. W: R. Brown (red.). Higher Education and the Market (135-146). New York: Routledge.
 15. Kwiek, M. (2015a). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 16. Kwiek, M. (2015b). The Internationalization of Research in Europe. A Quantitative Study of 11 National Systems from a Micro-Level Perspective. Journal of Studies in International Education. 19(2): 341-359.
 17. Kwiek, M. (2015c). Academic generations and academic work: Patterns of attitudes, behaviors and research productivity of Polish academics after 1989. Studies in Higher Education. 40(8): 1354-1376.
 18. Kwiek, M. (2015d). The unfading power of collegiality? University governance in Poland in a European comparative and quantitative perspective. International Journal of Educational Development. 43: 77-89.
 19. Kwiek, M. (2015f). Młoda kadra: różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej? Nauka. 3: 51-88.
 20. Kwiek, M. (2016). Deprivatization in Higher Education: A Conceptual Approach. Higher Education (online: 18.08.2016). DOI: 10.1007/s10734-016-0047-3.
 21. Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Wyd. Naukowe WNS UAM.
 22. Levine, A. (2001). Privatization in Higher Education. www.nga.org.
 23. Levy, D.C. (1986). “Private” and “Public”: Analysis Amid Ambiguity in Higher Education. W: D.C. Levy (red.). Private Education. Studies in Choice and Public Policy (120-147). Oxford: Oxford University Press.
 24. Levy, D.C. (1992). Private Institutions of Higher Education. W: The Encyclopedia of Higher Education, red. B.R. Clark, G. Neave. T. 2 (1183-1194). Oxford: Pergamon Press.
 25. Marcucci, P. (2013). The Politics of Student Funding Policies from a Comparative Perspective. W: D.E. Heller, C. Callender (red.). Student Financing of Higher Education. A Comparative Perspective (9-31). Routledge: New York.
 26. Marginson, S. (1997). Markets in Education. St. Leonards: Allen & Unwin.
 27. Marginson, S. (2007). The Public/Private Divide in Higher Education: A Global Revision. Higher Education. 53: 307-333.
 28. MNiSW (2012). Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy -
 29. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Warszawa: MNISW.
 30. Morphew, Ch.C., Eckel, P.D. (red.) (2009). Privatizing the Public University. Perspectives from Across the Academy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 31. Priest, D.M., St. John, E.P. (red.) (2006). Privatization and Public Universities. Bloomington: Indiana University Press.
 32. Salerno, C. (2004). Public Money and Private Providers: Funding Channels and National Patterns in Four Countries. Higher Education. 48: 101-130.
 33. Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 34. Vincent-Lancrin, S. (2008). What is the Impact of Demography on Higher Education Systems? A Forward-looking Approach for OECD Countries. W: Higher Education to 2030. T. 1: Demography (41-103). Paris: OECD.
 35. Williams, G. (1996). The Many Faces of Privatization. Higher Education Management. 8(3): 39-56.
 36. Yonezawa, A. , Kim, T. (2008). The Future of Higher Education in the Context of a Shrinking Students Population: Policy Challenges for Japan and Korea. W: Higher Education to 2030. T. 1: Demography (199-220). Paris: OECD.