Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(48) (2016)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Wprowadzenie. Deprywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Co oznacza i jakie niesie konsekwencje? PDF
Marek Kwiek 7-16
To, co publiczne i prywatne w szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia ekonomicznego i politycznego PDF
Simon Marginson 17-40

Artykuły

Pochłaniacze czasu – doktorzy na uczelniach w Polsce wobec organizacji czasu ich pracy PDF
Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska 41-62
Wynagradzanie za efekty pracy nauczycieli akademickich – analiza przypadku Uniwersytetu Islandzkiego PDF
Justyna M. Bugaj 63-80
Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje PDF
Jakub Brdulak 81-94
Książka naukowa – między środowiskiem akademickim a branżą wydawniczą PDF
Sylwia Breczko 95-118
Autonomia i rozliczalność uczelni w zakresie nieruchomości – przypadek Polski PDF
Małgorzata Rymarzak 119-138

Raporty z badań

Nadane stopnie i tytuły naukowe – czy coś się zmieniło? PDF
Piotr Rodzik 139-174
Doktoranci – grupa wybrana czy przegrana? Prezentacja wniosków studium teoretyczno-empirycznego na temat studiów doktoranckich w Polsce PDF
Anna Maria Kola 175-192


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo