Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski

Main Article Content

Gunnar Sivertsen

Abstrakt

Model norweski stanowi próbę całościowego ujęcia recenzowanych publikacji naukowych we wszystkich obszarach wiedzy – z uwzględnieniem preferowanych typów publikacji i języków publikacji w naukach humanistycznych – za pomocą jednego ważonego wskaźnika, pozwalającego porównywać efekty badań naukowych wewnątrz różnych instytutów i wydziałów oraz pomiędzy instytucjami badawczymi. W artykule opisano główne składniki Modelu, metodę jego wdrożenia oraz efekty i doświadczenia trzech krajów wykorzystujących go, w których przeprowadzono jego ewaluację: Belgii (Flandrii), Danii i Norwegii. Zakończenie zawiera analizę Modelu z perspektywy nauk humanistycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sivertsen, G. (2017). Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 47-60. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.2
Dział
Tłumaczenia

Referencje

 1. Aagaard, K., Bloch, C.W., Schneider, J.W. (2015). Impacts of performance-based research funding systems: The case of the Norwegian Publication Indicator. Research Evaluation. 24(2):106-117. doi:10.1093/reseval/rvv003.
 2. Ahlgren, P., Colliander, C., Persson, O. (2012). Field normalized rates, field normalized journal impact and Norwegian weights for allocation of university research funds. Scientometrics. 92(3):767-780. doi:10.1007/s11192-012-0632-x.
 3. Bentley, P., & Kyvik, S. (2011). Academic staff and public communication: A survey of popular science publishing across 13 countries. Public Understanding of Science. 21(1): 48- 63. doi:10.1177/0963662510384461.
 4. Dansk Center for Forskningsanalyse (2014). Evaluering af den norske publiceringsindikator. Aarhus: Dansk Center for Forskningsanalyse.
 5. Engels, T.C., Ossenblok, T.L., Spruyt, E.H. (2012). Changing publication patterns in the social sciences and humanities, 2000-2009. Scientometrics. 93(2):373-390. doi: 10.1007/s11192-012- 0680-2.
 6. Hammarfelt, B., Rijcke, S. de (2015). Accountability in context: Effects of research evaluation systems on publication practices, disciplinary norms, and individual working routines in the faculty of Arts at Uppsala University. Research Evaluation. 24(1): 63-77. doi:10.1093/reseval/rvu029.
 7. Hicks, D. (2004). The four literatures of social science. W: H.F. Moed, W. Glänzel, U. Schmoch (red.). Handbook of quantitative science and technology research: The use of publication and patent statistics in studies of S & T systems (476-496). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 8. Kyvik, S., Sivertsen, G. (2013). Økende Forskningsformidling. Forskningspolitikk. 4(213):16-17.
 9. Leeuwen, T. van (2006). The application of bibliometric analyses in the evaluation of social science research. Who benefits from it, and why it is still feasible. Scientometrics. 66(1): 133-154. doi: 10.1007/s11192-006-0010-7.
 10. Ossenblok, T.L., Engels, T.C., Sivertsen, G. (2012). The representation of the social sciences and humanities in the Web of Science — a comparison of publication patterns and incentive structures in Flanders and Norway (2005-9). Research Evaluation. 21(4): 280-290. doi:10.1093/reseval/rvs019.
 11. Schneider, J.W. (2009). An outline of the bibliometric indicator used for performancebased funding of research institutions in Norway. European Political Science. 8(3): 364-378. doi: 10.1057/eps.2009.19.
 12. Sivertsen, G. (2010). A performance indicator based on complete data for the scientific publication output at research institutions. ISSI Newsletter. 6(1): 22-28.
 13. Sivertsen, G. (2014). Scholarly publication patterns in the social sciences and humanities and their coverage in Scopus and Web of Science. W: E. Noyons (red.). Proceedings of the Science and Technology Indicators Conference 2014 Leiden (598 604). Leiden: Centre for Science and Technology Studies.
 14. Sivertsen G. (2016). Publication-Based Funding: The Norwegian Model. W: M. Ochsner, S.E. Hug, H.-D. Daniel. Research Assessment in the Humanities. Towards Criteria and Procedures (79-90). Berlin: Springer.
 15. Sivertsen, G., Larsen, B. (2012). Comprehensive bibliographic coverage of the social sciences and humanities in a citation index: An empirical analysis of the potential. Scientometrics. 91(2): 567-575. doi: 10.1007/s11192-011-0615-3.
 16. Sivertsen, G., Schneider, J. W. (2012). Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator. Oslo: NIFU.
 17. Technopolis Group (2013). Evaluation of the Flemish Academic Bibliographic Database for the social sciences and humanities (VABB-SHW). Technopolis Group: Executive summary. Amsterdam.