Pressto.

Nagłowek strony

Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski

Gunnar Sivertsen

DOI: https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.2

Abstrakt


Model norweski stanowi próbę całościowego ujęcia recenzowanych publikacji naukowych we wszystkich obszarach wiedzy – z uwzględnieniem preferowanych typów publikacji i języków publikacji w naukach humanistycznych – za pomocą jednego ważonego wskaźnika, pozwalającego porównywać efekty badań naukowych wewnątrz różnych instytutów i wydziałów oraz pomiędzy instytucjami badawczymi. W artykule opisano główne składniki Modelu, metodę jego wdrożenia oraz efekty i doświadczenia trzech krajów wykorzystujących go, w których przeprowadzono jego ewaluację: Belgii (Flandrii), Danii i Norwegii. Zakończenie zawiera analizę Modelu z perspektywy nauk humanistycznych.


Słowa kluczowe


Model norweski; bibliometria; humanistyka; nauki społeczne; ewaluacja

Pełny tekst:

Bibliografia


Aagaard, K., Bloch, C.W., Schneider, J.W. (2015). Impacts of performance-based research funding systems: The case of the Norwegian Publication Indicator. Research Evaluation. 24(2):106-117. doi:10.1093/reseval/rvv003.

Ahlgren, P., Colliander, C., Persson, O. (2012). Field normalized rates, field normalized journal impact and Norwegian weights for allocation of university research funds. Scientometrics. 92(3):767-780. doi:10.1007/s11192-012-0632-x.

Bentley, P., & Kyvik, S. (2011). Academic staff and public communication: A survey of popular science publishing across 13 countries. Public Understanding of Science. 21(1): 48- 63. doi:10.1177/0963662510384461.

Dansk Center for Forskningsanalyse (2014). Evaluering af den norske publiceringsindikator. Aarhus: Dansk Center for Forskningsanalyse.

Engels, T.C., Ossenblok, T.L., Spruyt, E.H. (2012). Changing publication patterns in the social sciences and humanities, 2000-2009. Scientometrics. 93(2):373-390. doi: 10.1007/s11192-012- 0680-2.

Hammarfelt, B., Rijcke, S. de (2015). Accountability in context: Effects of research evaluation systems on publication practices, disciplinary norms, and individual working routines in the faculty of Arts at Uppsala University. Research Evaluation. 24(1): 63-77. doi:10.1093/reseval/rvu029.

Hicks, D. (2004). The four literatures of social science. W: H.F. Moed, W. Glänzel, U. Schmoch (red.). Handbook of quantitative science and technology research: The use of publication and patent statistics in studies of S & T systems (476-496). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Kyvik, S., Sivertsen, G. (2013). Økende Forskningsformidling. Forskningspolitikk. 4(213):16-17.

Leeuwen, T. van (2006). The application of bibliometric analyses in the evaluation of social science research. Who benefits from it, and why it is still feasible. Scientometrics. 66(1): 133-154. doi: 10.1007/s11192-006-0010-7.

Ossenblok, T.L., Engels, T.C., Sivertsen, G. (2012). The representation of the social sciences and humanities in the Web of Science — a comparison of publication patterns and incentive structures in Flanders and Norway (2005-9). Research Evaluation. 21(4): 280-290. doi:10.1093/reseval/rvs019.

Schneider, J.W. (2009). An outline of the bibliometric indicator used for performancebased funding of research institutions in Norway. European Political Science. 8(3): 364-378. doi: 10.1057/eps.2009.19.

Sivertsen, G. (2010). A performance indicator based on complete data for the scientific publication output at research institutions. ISSI Newsletter. 6(1): 22-28.

Sivertsen, G. (2014). Scholarly publication patterns in the social sciences and humanities and their coverage in Scopus and Web of Science. W: E. Noyons (red.). Proceedings of the Science and Technology Indicators Conference 2014 Leiden (598 604). Leiden: Centre for Science and Technology Studies.

Sivertsen G. (2016). Publication-Based Funding: The Norwegian Model. W: M. Ochsner, S.E. Hug, H.-D. Daniel. Research Assessment in the Humanities. Towards Criteria and Procedures (79-90). Berlin: Springer.

Sivertsen, G., Larsen, B. (2012). Comprehensive bibliographic coverage of the social sciences and humanities in a citation index: An empirical analysis of the potential. Scientometrics. 91(2): 567-575. doi: 10.1007/s11192-011-0615-3.

Sivertsen, G., Schneider, J. W. (2012). Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator. Oslo: NIFU.

Technopolis Group (2013). Evaluation of the Flemish Academic Bibliographic Database for the social sciences and humanities (VABB-SHW). Technopolis Group: Executive summary. Amsterdam.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 371 PDF - 243

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.