Postcolonial Russian Identity in Neo-Imperial Light (Viatcheslav Morozov, Russia’s Postcolonial Identity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World. London: Palgrave McMillan 2015. 209 P.)

Main Article Content

Bogusław Bakuła

Abstract

abstrakt

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bakuła, B. (2016). Postcolonial Russian Identity in Neo-Imperial Light (Viatcheslav Morozov, Russia’s Postcolonial Identity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World. London: Palgrave McMillan 2015. 209 P.). Porównania, 19, 223-234. https://doi.org/10.14746/p.2016.19.10261
Section
Articles
Author Biography

Bogusław Bakuła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Komparatystyki Literackiej i Kulturowej. Redaktor naczelny czasopism „Slavia Occidentalis. Studia Litteraria” i „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym”. Autor książek: Oblicza autotematyzmu. Autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956 (Faces of Autotematicism. Auto-reflective tendences in Polish prose after 1956 year, 1991); Człowiek jako dzieło sztuki. Metarefleksja we współczesnej kulturze artystycznej (A man as a work of art. Metareflection in contemporary culture, 1994); Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o ukraińskiej literaturze i kulturze lat 50.–90. XX wieku (Deaedalus’s Wing. Sketches and talks about Ukrainian literature and culture of 50.-90 years of XX century, 1999); Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku (History and comparative literature. Essays on literature and culture of Central-East Europe in XX century, 2000). Redaktor między innymi tomów: Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej 1956–2006 (Ways to freedom in culture of Central and Eastern Europe 1956–2006, 2007); Transformacja w kulturze i literaturze polskiej 1989–2004 (Transformation in Polish literature and culture 1989–2004, 2007); współredaktor: Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo Wschodniej: Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja (Postcolonial discourse in the contemporary Central-East Europe literature and culture: Poland, Ukraine, Hungary, Slovakia, 2015); Comparisons and Contexts. Essays on Central-Eastern European Literature and Culture (2015). Publikował prace w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Szwecji, Gruzji, a także na Ukrainie, Słowacji, Węgrzech. Wypromował 11 doktorów nauk humanistycznych.

References

 1. Bakuła, Bogusław. „Rosyjska wewnętrzna kolonizacja”. Porównania 15 (2014). S. 341–356.
 2. Chakrabarty, Dipesh. Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna. Przeł. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2011.
 3. Dubin, Boris. Słovo – pis’mo – literatura. Ocherki po sotsiologii sovremennoi kultury. Moskva: NLO, 2001.
 4. Etkind, Alexander. Internal Colonisation. Russia’s Imperial Experience. Cambridge: Polity Press, 2011.
 5. Etkind, Aleksandr. Kryvoe gore. Pamiat’ o nepogrebennykh. Moskva: NLO, 2016.
 6. Morozov, Viatcheslav. Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества. Moskwa: NLO, 2009.
 7. Morozov Viatcheslav red. Decentring the West: The Idea of Democracy and the Struggle for Hegemony. London: Routledge, 2013.
 8. Morozov, Viatcheslav. Russia’s Postcolonial Identity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
 9. Niva, Zhorzh. Vozvrashchennie v Evropu. Stati po russkoi literature. Moskva: “Vysshaia shkola”, 1999.
 10. Said, Edward. Orientalizm. Przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005.
 11. Spivak, Chakravorty Gayatri. Strategie postkolonialne. Red. S. Harasym. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011.
 12. Vail Petr, Genis Aleksandr. Mif sovetskogo cheloveka. Moskva: NLO, 1998.