Czytając Alicję w Krainie Czarów Lewisa Carrolla w surrealistycznym zwierciadle Anthony’ego Browne’a.

Main Article Content

Magdalena Sikorska

Abstrakt

Artykuł analizuje ilustracje Anthony’ego Browne’a do powieści Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów. Browne, bardzo silnie nawiązując do malarstwa nurtu surrealizmu (zwłaszcza do twórczości René Magritte’a), wydobywa z powieści Carrolla jej surrealistyczny charakter. Poczynając od wykorzystania złudzeń i gier optycznych, aż po dogłębną analizę pułapek związanych w tradycjami postrzegania wzrokowego, ukazuje powinowactwo pomiędzy Alicją i tym nurtem w sztuce zarówno w warstwie formalnej (językowej), jak i społecznej (swoboda działania jednostki, relacje międzyludzkie).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
STUDIA NAD „ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW” LEWISA CARROLLA
Biogram autora

Magdalena Sikorska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr, adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zawodowo i prywatnie zafascynowana literaturą wizualną. Jej publikacje na temat książek obrazkowych i komiksów ukazały się w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA. Zajmuje się przede wszystkim dwuadresowością i wielozmysłowością literatury wizualnej.

Bibliografia

  1. „Alice’s Adventures Under Ground”, the original manuscript version of Alice’s Adventures in Wonderland. Web. 18.12.2015. http://www.bl.uk/collection-items/alices-adventures-under-ground-the-original-manuscript-version-of-alices-adventures-in-wonderland
  2. Browne, Anthony. „Anthony Browne: how I re-imagined Alice in Wonderland”. The Guardian. Web. 18.12.2015. www.theguardian.com/childrens-books-site/gallery/2015/mar/29/anthony-browne-alice-in-wonderland-lewis-carroll
  3. Carroll, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland. Ilustr. Anthony Browne. London: Walker Books, 1988.
  4. Kowalska, Bożena. Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki. Warszawa: Arkady, 1989.
  5. McAra, Catriona. „Surrealism’s Curiosity: Lewis Carroll and the Femme-Enfant”. Papers of Surrealism 9
  6. (2011). S. 1–25. Web. 19.12.2015 http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal9/acrobat_files/McAra%2013.9.11.pdf
  7. Ostry, Elaine. „Magical Growth and Moral Lessons; or, How the Conduct Book Informed Victorian and Edwardian Children’s Fantasy”. The Lion and the Unicorn. 27/1 (2003). S. 27–56.
  8. Platzner, Robert. „Child’s Play: Games and Fantasy in Carroll, Stevenson, and Grahame”. Children’s Literature Association Quarterly (1978). S. 78–86.
  9. Taborska, Agnieszka. Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 2013.