Dekonstrukcja Nadodrza - nowa opowieść o początku: Beata Halicka. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948. Przekład A. Łuczak. Kraków: Universitas, 2015. 436 S

Main Article Content

Małgorzata Mikołajczak

Abstrakt

abstrakt

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
RECENZJE
Biogram autora

Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną na Uniwersytecie Zielonogórskim, kierownik zespołu badawczego „Regionalizm w badaniach literackich – tradycja i nowe orientacje”, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, autorka monografii poświęconych poezji Urszuli Kozioł i Zbigniewa Herberta, współredaktorka książek Nowy regionalizm w badaniach literackich – badawczy rekonesans i zarys perspektyw (2012) oraz Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni (2014) opublikowanych w serii Nowy regionalizm w badaniach literackich. W ostatnim czasie jej zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych ze zwrotem przestrzennym w literaturze, szczególnie na geopoetyce i nowym regionalizmie w badaniach literackich.

Bibliografia

 1. Bakuła, Bogusław. „Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle porównawczym)”. Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków: Universitas, 2012. S. 161–191.
 2. Chrobaczyński, Jacek. Konteksty przełomu 1944–1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy – zachowania – nastroje. Kraków: Universitas, 2015.
 3. Domańska, Ewa. Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999. Gall Alexander et al., red. Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. T. 1 i 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015.
 4. Gosk, Hanna. „Nie-mieszkańcy, nie-miejsca. Literackie ślady powojennego osadzania się «gdzieś» ludzi «skądś»”. Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków: Universitas, 2012. S. 193–208.
 5. Grzebałkowska, Magdalena. 1945. Wojna i pokój. Warszawa: Agora SA, 2015.
 6. Halicka, Beata. „Niektórzy lubią poezję”. Wiersze Wisławy Szymborskiej w Niemczech. Kraków: Universitas, 2005.
 7. Halicka, Beata. Polens Wilder Westen. Erzwungene Migration Und die kulturelle Aneignung des Oderraums 1945–1948. Padeborn: Ferdinard Schöning Verlag, 2013.
 8. Halicka, Beata. Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948. Przeł. Aleksandra Łuczak. Kraków: Universitas, 2015.
 9. Kolbuszewski, Jacek. „Oswajanie krajobrazu. Z problematyki integracji kulturowej na Ziemiach Odzyskanych”. Symbolika regionów. Studia etnologiczno-folklorystyczne. Red. D. Simonides. Opole: Instytut Śląski, 1988. S. 67–82.
 10. Kowalewski, Maciej, „Mity i legendy miast Dzikiego Zachodu”. Op. Cit. 6–7 (2004). S. 20–21.
 11. Maciorowski Mirosław, red. Sami swoi i obcy. Reportaże z kresów na kresy. Prawdziwe historie wypędzonych. Warszawa: Agora SA, 2011.
 12. Musekamp, Jan. Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta 1945–2005. Przeł. Jacek Dąbrowski. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013.
 13. Nora, Pierre. „Czas pamięci”. Res Publica Nova 7 (2001). S. 37–43.
 14. Piskorski, Jan M. Wygnańcy. Migracje przymusowe i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010.
 15. Röger, Maren. „Wypędzeni i wypędzenia w dyskursach publicznych Polski i Niemiec”. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego. T. 2. Red. A. Gall et al. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. S. 553–573.
 16. Snyder, Timothy. Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem. Przeł. Bartłomiej Pietrzyk. Warszawa: Świat Książki, 2011.
 17. Thum, Gregor. Obce miasto Wrocław 1945 i potem. Przeł. Małgorzata Słabicka. Wrocław: via Nova, 2008.
 18. Traba Robert, Henning Hahn H., współpraca M. Górny, K. Kończal, red. Polsko-niemieckie miejsca pamięci. T. 1. Wspólne/Oddzielne. T. 2. Wspólne/oddzielne. T. 3. Paralele. T. 4. Refleksje metodologiczne, Warszawa: Scholar, 2012–2015.
 19. Wylegała, Anna. Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamieci społecznej na przykładzie ukrainskiej galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
 20. Zaremba, Marcin. Wielka trwoga. Polska 1944–47. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków: Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012.