Kino postkolonialne – jakiej Europy?: Krzysztof Loska. Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina. Kraków: Universitas, 2016. 391 S.

Main Article Content

Jacek Nowakowski

Abstrakt

abstrakt

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
RECENZJE
Biogram autora

Jacek Nowakowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab., literaturoznawca i filmoznawca, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikował m.in. książki Filmowa twórczość Andrzeja Kondratiuka (2000) oraz W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego (2012). Obecnie prowadzi badania na temat polskiego filmu emigracyjnego i niezależnego oraz rodzimej fantastyki filmowej.

Bibliografia

  1. Bakuła, Bogusław. „Europa Środkowo-Wschodnia i jej (post)kolonialny świat”. Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja. Red. B. Bakuła et al. Poznań: Wydawnictwo „Bonami”, 2015. S. 13–97.
  2. Dabert-Bakuła, Dobrochna. „Kino Europy Środkowo-Wschodniej wobec postkolonialnego niepokoju”. Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja. Red. B. Bakuła et al. Poznań: Wydawnictwo „Bonami’, 2015. S. 349–411.
  3. Dudková, Jana. Slovenský film v ére transkulturality. Bratislava: Vydavatel’stvo Drevno a srd, 2011.
  4. Higson, Andrew. „Ograniczona wyobraźnia kina narodowego”. Przeł. Teresa Rutkowska. Kwartalnik Filmowy 62–63 (2008). S. 6–18.
  5. Loska, Krzysztof. Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina. Kraków: Universitas, 2016.
  6. Thompson, Ewa. „A jednak kolonializm”. Teksty Drugie 6 (2011). S. 289–302.