The Lviv Variant of Modernism in Literary Criticism (Katarzyna Sadkowska. Lwowska krytyka literacka. 1894-1914. Tendencje i problemy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. 332 P.)
PDF (Język Polski)

How to Cite

Panek, S. (2016). The Lviv Variant of Modernism in Literary Criticism (Katarzyna Sadkowska. Lwowska krytyka literacka. 1894-1914. Tendencje i problemy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. 332 P.). Porównania, 19, 252–259. https://doi.org/10.14746/p.2016.19.10302

Abstract

abstrakt

https://doi.org/10.14746/p.2016.19.10302
PDF (Język Polski)

References

Głowiński, Michał. Ekspresja i empatia: studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.

Irzykowski, Karol. Dziennik. T. 1. 1891–1897. Oprac. B. Górska. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.

Irzykowski, Karol. Dziennik. T. 2. 1914–1944. Oprac. B. Górska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001.

Jakiel, Edward. „Ślady Biblii w wybranych obszarach twórczości Karola Irzykowskiego”. Świat idei i lektur – twórczość Karola Irzykowskiego. Red. H. Ratuszna. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. S. 59–79.

Ewa Paczoska. Stolica nowoczesności? W poszukiwaniu „tekstu lwowskiego”, w: Modernistyczny Lwów teksty życia, teksty sztuki. pod red. E. Paczoskiej i Dawida Marii Osińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. S. 11–26.

Sadkowska, Katarzyna. Irzykowski i inni. Twórczość Fryderyka Hebbla w Polsce 1890–1939. Kraków: Universitas, 2007.

Sadkowska, Katarzyna, wybór, wstęp i opracowanie. Programy i dyskusje lwowskiej krytyki literackiej 1896–1914. Antologia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Terlecki, Tymon. „Ostap Ortwin”. Ludzie, książki i kulisy. Londyn: B. Świderski, 1960. S. 9–48