The Lviv Variant of Modernism in Literary Criticism (Katarzyna Sadkowska. Lwowska krytyka literacka. 1894-1914. Tendencje i problemy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. 332 P.)

Main Article Content

Sylwia Panek

Abstract

abstrakt

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Panek, S. (2016). The Lviv Variant of Modernism in Literary Criticism (Katarzyna Sadkowska. Lwowska krytyka literacka. 1894-1914. Tendencje i problemy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. 332 P.). Porównania, 19, 252-259. https://doi.org/10.14746/p.2016.19.10302
Section
Review articles
Author Biography

Sylwia Panek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr, adiunkt w Zakładzie Antropologii Literatury na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.. Autorka książki Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii. O młodopolskich wypowiedziach Karola Irzykowskiego (2006). Inicjatorka i redaktorka naukowa serii wydawniczej Polemika Krytycznoliteracka w Polsce (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)

References

  1. Głowiński, Michał. Ekspresja i empatia: studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.
  2. Irzykowski, Karol. Dziennik. T. 1. 1891–1897. Oprac. B. Górska. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.
  3. Irzykowski, Karol. Dziennik. T. 2. 1914–1944. Oprac. B. Górska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001.
  4. Jakiel, Edward. „Ślady Biblii w wybranych obszarach twórczości Karola Irzykowskiego”. Świat idei i lektur – twórczość Karola Irzykowskiego. Red. H. Ratuszna. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. S. 59–79.
  5. Ewa Paczoska. Stolica nowoczesności? W poszukiwaniu „tekstu lwowskiego”, w: Modernistyczny Lwów teksty życia, teksty sztuki. pod red. E. Paczoskiej i Dawida Marii Osińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. S. 11–26.
  6. Sadkowska, Katarzyna. Irzykowski i inni. Twórczość Fryderyka Hebbla w Polsce 1890–1939. Kraków: Universitas, 2007.
  7. Sadkowska, Katarzyna, wybór, wstęp i opracowanie. Programy i dyskusje lwowskiej krytyki literackiej 1896–1914. Antologia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
  8. Terlecki, Tymon. „Ostap Ortwin”. Ludzie, książki i kulisy. Londyn: B. Świderski, 1960. S. 9–48