HIS WEHRMACHT OR POLISH-GERMAN LANGUAGE ACADEMY BY JANUSZ RUDNICKI IN „KSIĄŻKI. MAGAZYN DO CZYTANIA” [„BOOKS. A MAGAZINE TO READ”]

Main Article Content

Małgorzata Zduniak-Wiktorowic

Abstract

The texts published by Janusz Rudnicki in the quarterly Książki. Magazyn do czytania (Agora) present a new and interesting scene of fighting with the use of the exploited but still constantly updated meanings of war. In the author’s discussions of German literature, the writer, delegated to Polish-German commissions, continually articulates – for instance in the form of phrasemes and phrases – well-known war languages. I use them in the paper as a post-colonial concept of Rudnicki’s supplementation of the Polish-German historical matrix, but also as explanation of the prejudice, stereotypes and tensions persisting in the space of neighborhood communication.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zduniak-Wiktorowic, M. (2014). HIS WEHRMACHT OR POLISH-GERMAN LANGUAGE ACADEMY BY JANUSZ RUDNICKI IN „KSIĄŻKI. MAGAZYN DO CZYTANIA” [„BOOKS. A MAGAZINE TO READ”]. Porównania, 15, 185-197. https://doi.org/10.14746/p.2014.15.10902
Section
Articles

References

 1. Rudnicki Janusz, Życiorysta. Warszawa, W.A.B. 2014.
 2. Karpowicz Ignacy, Sońka. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2014, s. 56.
 3. Karpowicz Ignacy, Dawno, dawno temu, w najmniej odpowiednim momencie. „Gazeta Wyborcza. Magazyn”, 26–27 kwietnia 2014, s. 25.
 4. Wierzbicka Anna, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne. Warszawa, Wiedza Powszechna 1971.
 5. Koziołek Ryszard, Esesman, mój bliźni. „Książki. Magazyn do czytania” 2014, nr 2, s. 9.
 6. Wigura Karolina, Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki. Gdańsk–Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011, s. 87.
 7. Nowacki Dariusz, O polsko-niemieckim pojednaniu (w literaturze). W: Literatura i konflikty. Red. P. Czapliński, Z. Przychodniak, P. Śliwiński. „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2003, t. 10.
 8. Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata, „Obrachunek” z II wojną światową w prozie polskich pisarzy w Niemczech. W: Między językami, kulturami, literaturami. Polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981. Red. E. Teodorowicz-Hellman, J. Gesche, współpraca M. Brandt. Sztokholm 2013, s. 120–131.
 9. Czapliński Przemysław, Kompleks niemiecki w literaturze polskiej. W: Polacy – Niemcy. Literatura i pamięć. Red. J. Kałążny, J. Fiećko, S. Piontek. Poznań, Oficyna Wydawnicza WSJO 2010, s. 83–128.
 10. Rudnicki Janusz, Nóż, krew i suka. „Gazeta Wyborcza. Magazyn”, 24–25 maja 2014, s. 26.
 11. Dąbrowski Mieczysław, Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi. „Porównania” 2013, nr 13, s. 93–105.
 12. Czapliński Przemysław, Kontury mobilności. W: Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Red. P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok, Katowice, Wydawnictwo US 2013, s. 8.
 13. Rudnicki Janusz, Chodźcie, idziemy. Warszawa, W.A.B. 2007, s. 169
 14. Helbig-Mischewski Brigitta, Penis w opałach. Doświadczenia kastracji i strategie odzyskiwania mocy z literaturze kilku migrantów polskich w Niemczech. „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 162.
 15. Gosk Hanna, „Kto ty jesteś? Polak mały…” Transformacja znaczenia pojęć: „obcy”, „ojczyzna” w prozie polskiej po 1989 roku. „Porównania” 2013, nr 13, s. 113.
 16. http://www.torun.pl/pl/miasto/samorzad/miejskie-nagrody-i-wyroznienia/nagroda-im-sa muela-bogumila-lindego (data dostępu: 31.07.2014)
 17. Czapliński Przemysław, Gry w prestiż. Przedmowa. W: J. F. English, Ekonomia prestiżu. Przeł. P. Czapliński, Ł. Zaremba. Warszawa 2013, s. 7.
 18. Schreiber , Świadomość międzykulturowa. Od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska. Warszawa, PWN 2013, s. 14.
 19. Rudnicki Janusz, Herr Rudniki idzie za daleko. W: Trzy razy tak!. Warszawa, W.A.B. 2013, s. 96.
 20. Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata, Buchstabieren Sie bitte. „OderÜbersetzen. Deutsch-Polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv. Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa” 2013, nr 4, s. 178–181.
 21. Rudnicki Janusz, Jak zostać papieżem. „Książki. Magazyn do czytania” 2012, nr 1, s. 37.
 22. Ratzinger Georg, Mój brat, Papież. Spisał M. Hesemann. Przeł. K. Markiewicz, Kraków, Znak 2012.
 23. Gosk Hanna, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków, Universitas 2010, s. 106
 24. Rudnicki Janusz, Drogi panie Hitler!. „Książki. Magazyn do czytania” 2012, nr 3, s. 41.
 25. Rudnicki Janusz, Samobójstwo Frau Kohl. „Książki. Magazyn do czytania” 2011, nr 3, s. 31.
 26. Schwan Heribert, Die Frau an seiner Seite. Leben und Leiden der Hannelore Kohl. Monachium 2011.
 27. Rajtar Małgorzata, Straczuk Justyna, Wprowadzenie. W: Emocje w kulturze. Red. M. Rajtar, J. Straczuk. Warszawa, WUW 2012, s. 7–21.
 28. Rudnicki Janusz, Jak kształtowała się rodzina Krupp. „Nowe Książki” 2013, nr 1, s. 27.
 29. James Harold, Krupp, Deutsche Legende und globales Unternehmen. Przeł. K.-H. Siber. Monachium 2011 oraz L. Fischer, Krupp. Eine deutsche Familie. Berlin 2009.
 30. Rudnicki Janusz, Ryśka niesforna. „Nowe Książki. Magazyn” 2013, nr 3, s. 50–53.
 31. Rudnicki Janusz, Śmierć czeskiego psa. Warszawa, W.A.B. 2009, s. 24.