Postkolonializm. Nowa Fala

Main Article Content

Emilia Kledzik

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
WSTĘP

Bibliografia

  1. Szkudlarek Tomasz, Wydarzenie, urzeczywistnienie, różnica: edukacyjna autokreacja społeczeństwa. W: Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza. Red. T. Szkudlarek. Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls" 1995, s. 11.