Postkolonializm. Nowa Fala

Main Article Content

Emilia Kledzik

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kledzik, E. (2013). Postkolonializm. Nowa Fala. Porównania, 13, 5-8. https://doi.org/10.14746/p.2013.13.10969
Section
INTRODUCTION

References

  1. Szkudlarek Tomasz, Wydarzenie, urzeczywistnienie, różnica: edukacyjna autokreacja społeczeństwa. W: Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza. Red. T. Szkudlarek. Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls" 1995, s. 11.