PREPARING THE POSTCOLONIAL SITUATION: POLISH DRUGI OBIEG PERIODICALS, THE EUROPE TOPIC AND THE QUESTION OF POLAND’S EASTERN NEIGHBORS

Main Article Content

RÜDIGER Ritter

Abstrakt

Artykuł opisuje historię drugoobiegowych polskich czasopism sprzed 1989 roku. Analizuje warunki, w których te czasopisma musiały funkcjonować: funkcjonowanie w konspiracji, nieregularnie ukazujące się numery, niestabilność redakcji. Wśród głównych tematów autor podkreśla międzynarodowe ambicje polskich autorów. Mieli oni ambicje śledzenia przemian, zachodzących we wszystkich państwach komunistycznego obozu. Pragnęli także modernizować społeczeństwo, dzięki szerokiemu otwarciu łamów na teksty autorów zachodnich: filozofów, politologów, historyków, zwłaszcza tych, którzy zajmowali się fenomenem komunizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
METODOLOGIE POSTKOLONIALIZMU

Bibliografia

 1. Korek Janusz, Central and Eastern Europe from a Postcolonial Perspective, in: “Postcolonial Europe”, 27.April 2009, http://www.postcolonial-europe.eu/en/essays/60--central-and-eastern-europe-froma-postcolonial-perspective, access: June 25, 2013.
 2. Young Robert J. C., Postcolonialism: An Historical Introduction. Blackwell 2001.
 3. Bakuła Bogusław, Stand der Untersuchungen über die Kultur und Literatur des sogenannten „zweiten polnischen Umlaufs”, in: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen (ed.): Das Andre Osteuropa von den 1960er bis zu den 1980er Jahren. Berichte zur Forschungs- und Quellenlage. Bremen 2008 (= Arbeitspapiere und Materialien, Nr. 95), p. 25–34, here p. 28–29.
 4. Bocheński Jacek, O “Zapisie”. Zaczęło się od sześciu egzemplarzy. In: Bibuła. Wolne słowo w Polsce 1976–1980. Dodatek do “Rzeczpospolitej”, czerwiec 2003.
 5. Szaruga Leszek, “Zapis”. Wstęp do opisu. In: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne. Ed. J. Kostecki. A. Brodzka. Warszawa 1992, p. 297–319.
 6. Jankowska Janina et al., Ludzie Nowej 1977–2007. Warszawa 2007, p. 141.
 7. N. N., Poglądy. In: “ABC” 1984, nr 1, p. 7.
 8. Arendt Hanna, Rewolucja węgierska a imperializm totalitarny, in: “Europa” 1988, nr 2(4), p. 4–46.
 9. Rensmann Lars, Totalitarismus. In: Politische Theorie. 22 umkämpfte Begriffe zur Einführung. Hrsg. Gerhard Göhler u. a. Wiesbaden 2004.
 10. Czas totalitaryzmu. Stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku. Ed. J. Szymoniczek, E. Król. Warszawa 2011.
 11. Trutkowski Dominik, Wohin treibt die Totalitarismusforschung? Möglichkeiten und Grenzen eines Analysemodells moderner Diktaturen. In: Diktaturüberwindung in Europa. Ed. B. Hofmann u.a. Heidelberg 2010, p. 258–274.
 12. Kunicki-Goldfinger Marek, Społeczny Komitet Nauki. In: Solidarność podziemna 1981–1989. Ed. A. Friszke. Warszawa 2006, p. 549–620.
 13. Terlecki Ryszard, Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977–1981. Ed. Instytut Europejskich Studiów Społecznych. Kraków–Rzeszów, Instytut Europejskich Studiów Społecznych 2000.
 14. Gerhardt Sebastian, Polska Polityka Wschodnia. Die Außenpolitik der polnischen Regierung von 1989 bis 2004 gegenüber den östlichen Nachbarstaaten Polens (Russland, Litauen, Weißrussland, Ukraine). Marburg 2007, p. 68.
 15. Międzymorze. In: “Międzymorze”, 1988, nr 2–3 (3–4), p. 28–29.
 16. Okulewicz Piotr, Koncepcja “międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926 (The Concept of Międzymorze in the Political Thought and Practice of Józef Piłsudski’s Camp in the Years 1918–1926). Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2001.
 17. Łojek Jerzy, Idea federacyjna Józefa Piłsudskiego. In: “ABC” 1987, nr 5, p. 13–23.
 18. Bukowiński Władysław, Idea jagiellońska. In: “ABC” 1987, nr 5, p. 24–29.
 19. Polske wizje Europy w XIX i XX wieku. Ed. P. O. Loew. Wrocław, Wydawnictwo UW 2004.
 20. Domnitz Christian, Europäische Vorstellungswelten im Ostblock. Eine Topologie von Europanarrationen im Staatssozialismus. In: Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse (1945–1991). Ed. J. M. Faraldo, P. Gulińska-Jurgiel / Christian Domnitz, p. 61–82.
 21. Borodziej W., Brzostok B., Górny M., Polnische Europa-Pläne des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Option Europa. Deutsche, polnische und ungarische Europapläne des 19. und 20. Jahrhunderts, vol 1: Essays. Ed. W. Borodziej et al. Göttingen 2005, p. 43–134.
 22. Boruta Mirosław, Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej. Kraków, Arkana 2002.
 23. Habielski Rafał, Die Pariser Kultura und das unnachgiebige London. In: Die polnische Emigration und Europa 1945–1990. Eine Bilanz des politischen Denkens und der Literatur Polens im Exil. Ed. Ł. Gałecki, B. Kerski. Osnabrück 2000, p. 59–72.
 24. Pomianowski Jerzy, Die Pariser Kultura und die Vision einer neuen polnischen Ostpolitik. In: Die polnische Emigration und Europa 1945–1990. Eine Bilanz des politischen Denkens und der Literatur Polens im Exil, op. cit., p. 105–112.
 25. Kornat Marek, Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedrojcia z Czesławem Miłoszem (1952–2000). In: J. Giedroyc, Czesław Miłosz, Listy 1952–1963. Ed. M. Kornat. Warszawa, Czytelnik 2008, p. 5–68.
 26. Mieroszewski Juliusz, Polska “Ostpolitik”. In: “Kultura” 1973, nr 6 (309).
 27. Habielski Rafał, Realizm, wizje i sny romantyków. O pisarstwie Juliusza Mieroszewskiego. In: J. Mieroszewski, Finał klasycznej Europy. Ed. R. Habielski. Lublin 1997, p. 330–340.
 28. Schlott Wolfgang, Kindheitsparadies und Inferno. Die östlichen Grenzlandgebiete im Spiegel der polnischen Nachkriegsprosa. In: “Osteuropa” 1990, nr 7, S. 659–671.
 29. Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni. Ed. E. Czaplejewicz, E. Kasperski. Warszawa, Wiedza Powszechna 1996.
 30. Grygajtis Krzysztof, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku. Częstochowa 2001.
 31. Polska w Europie. In: “Biuletyn Dolnośląski”, Oktober 1980, p. 36–35.
 32. Mieroszewski Juliusz, Rosyjski kompleks Polski i obszar ULB. In: “ABC” 1984, nr 1, p. 22.
 33. K. M., Za naszą i waszą wolność, za nasze i wasze trwanie. In: “Biuletyn Dolnośląski”, Oktober 1980, p. 25–27.
 34. Nie jesteśmy ukraińskim Piemontem. In: “ABC”, 1986, nr 4, p. 9.
 35. Tryk Julitta, Do autora wywiadu „Obecny stan stosunków polsko-litewskich”. In: “Obóz” 1990, nr 19, p. 87–92.
 36. Komorowski Z., Św. Kazimierz a stosunki polsko-litewskie. In: ABC” 1986, nr 3, p. 9–19.
 37. Wnuk-Lipiński Edmund, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa, PWN 1996.