Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi

Main Article Content

Mieczysław Dąbrowski

Abstrakt

Tekst jest fragmentem większej całości. Jego celem jest prezentacja krytycznego przeglądu literatury emigracyjnej lat 80. (tzw. emigracja postsolidarnościowa albo emigracja polityczna) i 90. (pierwsza fala migracji motywowanej ekonomicznie lub kulturowo, która powtórzyła się po wejściu Polski do Unii Europejskiej). Najważniejszy jest jednak fakt, że oba zestawy tekstów podejmują temat kulturowego doświadczenia migracji. Analizowane przykłady prozy (J. Rudnickiego i K. M. Załuskiego) pozwalają na wstępne rozpoznanie poetyki i problemu intertekstu. Istnieją dwa główne elementy jego konstrukcji i interpretacji: pojmowanie doświadczenia emigracji jako doświadczenia międzykulturowego i świadoma konstrukcja tekstu jako tekstu dialogicznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
MIĘDZYTEKSTY

Bibliografia

 1. Sowa Jan, Fantomowe ciało króla. Kraków, Universitas 2012, s. 479.
 2. Załuski M. Krzysztof, Almanach literacki polonijnych środowisk twórczych Bundesstrasse B1. Dortmund 1993, s. 5.
 3. Braun Kazimierz, Los i etos polskiego pisarza emigracyjnego. W: Proza polska na obczyźnie, tom 1. Red. Z. Anders, J. Pasterski i A. Wal. Rzeszów, Wydawnictwo UR 2007, s. 9–26.
 4. Prokop-Janiec Eugenia, Ku wielokulturowości: Literatura emigracyjna jako literatura imigrantów. W: Proza polska na obczyźnie, tom 1. Red. Z. Anders, J. Pasterski i A. Wal. Rzeszów, Wydawnictwo UR 2007, s. 37–50
 5. Grimstad Knut Andreas, Strategie transatlantyckie w powojennej twórczości Gombrowicza. W: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Kraków 2004.
 6. Kristeva Julia, Fremde sind wir uns selbst. Przeł. z franc. S. Rajevsky. Frankfurt am Main 1990, s. 14.
 7. Kłoskowska Antonina, Kultury narodowe u korzeni. Warszawa, PWN 1996.
 8. Foucault Michel, Człowiek i jego sobowtóry. Przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 215.
 9. Kalaga Wojciech, Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja. Kraków, Universitas 2001, s. 279.
 10. Derrida Jacques, Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna. Przeł. A. Siemek, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 24–113.
 11. Rudnicki Janusz, Trzecia w prawo i druga w lewo od księżyca. W: Męka kartoflana. Opowiadania. Wrocław 2000, s. 43.
 12. Załuski M. Krzysztof, Tryptyk bodeński. Sopot, Man Gala Press 1996.
 13. Załuski M. Krzysztof, Szpital Polonia, Poznań, Obserwator 1999.