UPROOTED AND RESETTLED. THE DRAMA OF VARIABLE BORDERS IN THE CONTEMPORARY POLISH THEATER

Main Article Content

Piotr Dobrowolski

Abstract

The article describes the changes in discourse in recent Polish historical plays on the basis of texts about the Recovered Territories. The characters in the play are the people left on the margins of great history: the Germans deported from the territories of pre-war Germany that became part of Poland after World War II and the people from the East resettled by the authorities to this land. The theatre that transfers the experience of the uprooted and the resettled gives them the opportunity to speak with their own voice. The theatre breaks the „historical amnesia” of those who used to be excluded and voiceless. It opens a new, postcolonial perspective on Polish history. The discussed texts and plays are Paweł Demirski’s Niech żyje wojna! (Long live the war!), Transfer! by Jan Klata and Marcin Liber’s staging of Trash Story written by Magda Fertacz.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dobrowolski, P. (2013). UPROOTED AND RESETTLED. THE DRAMA OF VARIABLE BORDERS IN THE CONTEMPORARY POLISH THEATER. Porównania, 13, 225-237. https://doi.org/10.14746/p.2013.13.10992
Section
Articles

References

 1. Gandhi Leela, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne. Przeł. J. Serwański. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2008, s. 16–17.
 2. Burzyńska Anna R., Tradycja i profanacja. „Dialog” 2012, nr 12, s. 54.
 3. Sieradzki Jacek, Pułapki przesiedleń. „Przekrój” 12.12.2006, nr 49.
 4. Hałaś Marcin, Znak równości. „Gazeta Polska” 12.04.2007, nr 15.
 5. Węgrzyniak Rafał, Seans pamięci wypędzonych. „Odra” 2007, nr 1.
 6. Golińska Justyna, Historia nasza i wasza. „Dialog” 2007, nr 6.
 7. Kyzioł Aneta, Z perspektywy Obcego. „Polityka” 2006, nr 47.
 8. Krasnodębska Sylwia, Oddając hołd bohaterskiej „Ince”. „Gazeta Polska Codziennie” 2013, nr 441, s. 9.
 9. Z Eryniami w zmowie. Z Joanną Tokarską-Bakir rozmawia Weronika Szczawińska. W: Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie. Red. M. Kwaśniewska, G. Niziołek. Wrocław 2012, s. 265.
 10. Demirski Paweł, Niech żyje wojna! W: idem, Parafrazy. Warszawa 2011, s. 345.
 11. Rimini Protokoll. Na tropie codzienno- ści. Red. M. Dreysse, F. Malzacher. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera. Poznań–Kraków 2012.
 12. Fertacz Magdalena, Trash Story. „Dialog” 2008, nr 4.
 13. White Hayden, Proza historyczna. Red. E. Domańska. Przeł. R. Borysławski et al. Kraków, Universitas 2009.
 14. Assmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Warszawa, Wydawnictwo UW 2008.
 15. Assmann Jan, Kultura pamięci. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. W: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. SaryuszWolska. Kraków, Universitas 2009.