Wykorzenienie i osadzenie. Dramat zmiennych granic w polskim teatrze współczesnym

Main Article Content

Piotr Dobrowolski

Abstrakt

Artykuł opisuje zmiany w sposobie prowadzenia dyskursu w polskiej dramaturgii historycznej ostatnich lat na przykładzie tekstów dotyczących Ziem Odzyskanych. Od niedawnabohaterami spektakli stają się osoby pozostawione na marginesie wielkiej historii. To Niemcy wysiedlani z terenów zajętych przez Polskę, ale także ludność ze Wschodu przesiedlana na te ziemie. Teatr przekazujący doświadczenia wykorzenionych i osadzonych, dając im szansę mówienia własnym głosem, pozwala przełamać „historyczną amnezję” grup wykluczanych i pozbawionych przeszłości. Otwiera tak postkolonialną perspektywę widzenia rodzimej historii. Omówione w artykule teksty i przedstawienia to Niech żyje wojna! Pawła Demirskiego, Transfer! Jana Klaty i wyreżyserowana przez Marcina Libera inscenizacja dramatu Trash Story Magdy Fertacz.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARCHITEKTURA I TEATR W POSTKOLONIALNYM ŚWIECIE

Bibliografia

 1. Gandhi Leela, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne. Przeł. J. Serwański. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2008, s. 16–17.
 2. Burzyńska Anna R., Tradycja i profanacja. „Dialog” 2012, nr 12, s. 54.
 3. Sieradzki Jacek, Pułapki przesiedleń. „Przekrój” 12.12.2006, nr 49.
 4. Hałaś Marcin, Znak równości. „Gazeta Polska” 12.04.2007, nr 15.
 5. Węgrzyniak Rafał, Seans pamięci wypędzonych. „Odra” 2007, nr 1.
 6. Golińska Justyna, Historia nasza i wasza. „Dialog” 2007, nr 6.
 7. Kyzioł Aneta, Z perspektywy Obcego. „Polityka” 2006, nr 47.
 8. Krasnodębska Sylwia, Oddając hołd bohaterskiej „Ince”. „Gazeta Polska Codziennie” 2013, nr 441, s. 9.
 9. Z Eryniami w zmowie. Z Joanną Tokarską-Bakir rozmawia Weronika Szczawińska. W: Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie. Red. M. Kwaśniewska, G. Niziołek. Wrocław 2012, s. 265.
 10. Demirski Paweł, Niech żyje wojna! W: idem, Parafrazy. Warszawa 2011, s. 345.
 11. Rimini Protokoll. Na tropie codzienno- ści. Red. M. Dreysse, F. Malzacher. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera. Poznań–Kraków 2012.
 12. Fertacz Magdalena, Trash Story. „Dialog” 2008, nr 4.
 13. White Hayden, Proza historyczna. Red. E. Domańska. Przeł. R. Borysławski et al. Kraków, Universitas 2009.
 14. Assmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Warszawa, Wydawnictwo UW 2008.
 15. Assmann Jan, Kultura pamięci. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. W: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. SaryuszWolska. Kraków, Universitas 2009.