Postzależnościowe narracje patriotyczne w wybranych tekstach Doroty Masłowskiej, Dawida Bieńkowskiego i Ignacego Karpowicza

Main Article Content

Agata Lewandowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lewandowska, A. (2013). Postzależnościowe narracje patriotyczne w wybranych tekstach Doroty Masłowskiej, Dawida Bieńkowskiego i Ignacego Karpowicza. Porównania, 12, 73-85. https://doi.org/10.14746/p.2013.12.11052
Section
Articles

References

 1. Gombrowicz Witold, Dziennik 1953–1956. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1988, s. 163.
 2. Piwińska Marta, Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa, PIW 1973.
 3. Burska Lidia, Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii. Warszawa, IBL PAN 1998.
 4. Janion Maria, Zmierzch paradygmatu, w: tejże, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś? Warszawa, Sic! 1996.
 5. Janion Maria, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2007, s. 191–192.
 6. Gosk Hanna, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków, Universitas 2010, s. 200.
 7. Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Warszawa, Lampa i Iskra Boża 2009, s. 64.
 8. Karpowicz Ignacy, Niehalo. Wołowiec, Czarne 2006, s. 121–122.
 9. Gandhi Leela, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne. Tłum. J. Serwański. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2008, s. 112.
 10. Czapliński Przemysław, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa, W.A.B. 2009, s. 269.
 11. Rorty Richard, Przygodność, ironia i solidarność. Przeł. W. J. Popławski. Warszawa, W.A.B. 2009.
 12. Thompson Ewa, Said a sprawa polska. Przeciwko kulturowej bezsilności peryferii. „Europa. Tygodnik Idei” 2005, nr 26 (29.06.2005).
 13. Lipski Jan Józef, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków), w: Tunika Nessosa. Warszawa, PEN 1992, s. 140.