TEORIA POSTKOLONIALNA W POLSCE (Dariusz Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, ss. 508).

Main Article Content

Emilia Kledzik

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kledzik, E. (2013). TEORIA POSTKOLONIALNA W POLSCE (Dariusz Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, ss. 508). Porównania, 12, 274-285. https://doi.org/10.14746/p.2013.12.11077
Section
Review articles

References

  1. Ulicka Danuta, Tezy do przyszłej antropologii literaturoznawstwa. „Teksty Drugie” 2005, nr 5.
  2. Gosk Hanna, Opowieści kolonizatora/skolonizowanego. W kręgu studiów postzależnościowych. Kraków, Universitas 2012, s. 13–15.
  3. Said Edward, Orientalizm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2003, s. 58.
  4. Brennan Timothy, Humanizm, filozofia, imperializm. Przeł. E. Kledzik, D. Kołodziejczyk. „Porównania” 2009, nr 6, s. 9.
  5. Borkowska Grażyna, Polskie doświadczenie kolonialne. „Teksty Drugie” 2007, nr 4.
  6. Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen, The Empire Writes Back. Theory and Practise in Postcolonial Literatures. Wyd. 2. London 2002, s. 201.
  7. Mecklenburg Norbert, Erzählte Provinz. Regionalismus und Moderne im Roman. Königstein, 1982, s. 22.
  8. Joachimsthaler Jürgen, Text-Ränder. Die kulturelle Vielfalt Ostmitteleuropas als Darstellungsproblem deutscher Literatur. Heidelberg 2011.