Anna Horniatko-Szumiłowicz, Ukraińska proza „chimeryczna” lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Geneza, rozwój, konteksty literackie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2011, ss. 440.

Main Article Content

Ryszard Kupidura

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kupidura, R. (2013). Anna Horniatko-Szumiłowicz, Ukraińska proza „chimeryczna” lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Geneza, rozwój, konteksty literackie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2011, ss. 440. Porównania, 12, 289-292. https://doi.org/10.14746/p.2013.12.11079
Section
Review articles