W PODWÓJNYM ZWIERCIADLE. WOKÓŁ KSIĄŻKI LITEWSKIE KONTEKSTY CZESŁAWA MIŁOSZA

Main Article Content

Agata Stankowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stankowska, A. (2018). W PODWÓJNYM ZWIERCIADLE. WOKÓŁ KSIĄŻKI LITEWSKIE KONTEKSTY CZESŁAWA MIŁOSZA. Porównania, 20(1), 237-246. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.12816
Section
Review articles

References

  1. Daujotytė Viktorija, Kvietkauskas Mindaugas. Litewskie konteksty Czesława Miłosza. Sejny: Wydawnictwo Pogranicze, 2014.
  2. Miłosz, Czesław. Szukanie ojczyzny. Kraków: Znak, 1992.
  3. Miłosz, Czesław. Autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. Kraków:Wydawnictwo Literackie, 1994a.
  4. Miłosz, Czesław. Ziemia Ulro. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994b.