NOŻYCZKI NORWIDA

Main Article Content

Eliza Kącka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kącka, E. (2018). NOŻYCZKI NORWIDA. Porównania, 20(1), 250-258. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.12818
Section
Review articles

References

 1. Benjamin, Walter. Źródło dramatu żałobnego w Niemczech. Przeł. Andrzej Kopacki. Posł. Adam Lipszyc. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2013.
 2. Borowiec, Anna. „Album Orbis” Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2016.
 3. Chlebowski, Piotr. Romantyczna silva rerum. O Norwidowym „Albumie Orbis”. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2009.
 4. Feliksiak, Elżbieta. Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001.
 5. Gomulicki, Juliusz Wiktor. „Dodatek krytyczny. Metryki i objaśnienia”. Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie. Tom 7. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
 6. Iwaszkiewicz, Jarosław. „Fama”. Twórczość 6 (1956). S. 8–17.
 7. Karpowicz, Agnieszka. Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Themerson, Buczkowski, Białoszewski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
 8. Kubler, George. Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy. Przeł. Jacek Hołówka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 9. Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie. Tom 2. Oprac. J.W. Gomulicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
 10. Praz, Mario. Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. Wojciech Jekiel. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006.
 11. Rutkowski, Krzysztof. „Warburg i wąż”. Konteksty: Polska Sztuka Ludowa 2–3 (2011). S. 15–26.
 12. Warburg, Aby. Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe. Przeł. Ryszard Kasperowicz. Oprac. Katia Mazzucco. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2010.