IMAGOLOGIA: O ZASTOSOWANIU ETNICZNOŚCI DO NADAWANIA ŚWIATU SENSU

Main Article Content

Joep Leerssen

Abstrakt

Artykuł przedstawia teorię i metodę imagologii, dyskursywnego studium etnotypów (stereotypowych atrybucji charakteru narodowego). Imagologia posiada znaczącą renomę historyczną i akademicką, ale w świetle ostatnich ustaleń konieczne są przeformułowania, które obejmują: [a] zamianę kategoryzacji tradycji literackich z narodowo-modułowej na podejście polisystemowe; [b] upadek fikcji drukowanej jako przodującego medium narracyjnego na rzecz filmu, telewizji i innych mediów; [c] uświadomienie sobie, że etnotypy często funkcjonują w przysłoniętej formie (wykorzystane ironicznie lub jako „meta-obrazy”, lub ich obecność jest „banalna” albo znajduje się w tle, jako chwilowo zapomniana rama); [d] nowe „krzyżujące się” ujęcie kształtowania się tożsamości; [e] upadek eurocentryzmu i powstanie postnacjonalizmu. Te nowe wyzwania wymagają dopasowania do analizy imagologicznej, a obecny klimat polityki tożsamościowej także zdradza ciągłą, pilną potrzebę, by zwrócić uwagę na to, co pozostaje samym sednem zainteresowania imagologii: dekonstruowanie dyskursu esencjalizmu narodowego i etnicznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA I DYSKURS

Bibliografia

 1. Arbonés Aran, Núria. Capturing the imaginary: Students and other tribes in Amsterdam. PhD thesis. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015.
 2. Blažević, Zrinka. „Global challenge: The (im)possibility of transcultural imagology”. Umjetnost riječi, 58.3–4 (2014). S. 354–367.
 3. van Doorslaer, Luc. „Translating, narrating and constructing images in journalism: With a test case on representation in Flemish TV news”. Meta: Journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, 57.4 (2012). S. 1046–1059.
 4. van Doorslaer Luc, Flynn Peter, Leerssen Joep, red. Interconnecting Translation Studies and Imagology. Amsterdam: Benjamins, 2016.
 5. Dyserinck, Hugo. Komparatistik: Eine Einführung. Wyd. 3. Bonn: Bouvier, 1991.
 6. Dyserinck, Hugo. Ausgewählte Schriften zur Vergleichenden Literaturwissenschaft. Berlin: Frank &Timme, 2015.
 7. Florack, Ruth. Bekannte Fremde: Zu Herkunft und Funktion nationaler Stereotype in der Literatur. Tübingen: Niemeyer, 2007.
 8. Guyard, Marius-François. La littérature comparée. Paris: Presses Universitaires de France, „Que sais-je?”, 1951.
 9. Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Red. Beller, Manfred; Leerssen, Joep. Amsterdam: Rodopi, 2007.
 10. Leerssen, Joep. Spiegelpaleis Europa: Europese cultuur als mythe en beeldvorming. Wyd. 3. Nijmegen: Vantilt, 2015.
 11. Leerssen, Joep. „The rhetoric of national character: A programmatic survey”. Poetics today, 21 (2000). S. 265–90.
 12. Leerssen, Joep. “Postmoderne belgitude, meta-images en de actualiteit van de imagologie”. Literaire belgitude littéraire: Hommage aan Sonja Vanderlinden. Red. S. Vanasten, M. Sergier. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2011. S. 153–164.
 13. Millas, Hercules. „Perceptions of conflict: Greeks and Turks in each other’s mirrors”. The long shadow of Europe: Greeks and Turks in the era of postnationalism. Red. O. Anastasakis, K. Nicolaidis, K. Öktem. Leiden: Brill, 2009. S. 95–114.
 14. Pageaux, Daniel-Henri. „Image/imaginaire”. Europa und das nationale Selbstverständnis: Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Red. H. Dyserinck, K.U. Syndram. Bonn: Bouvier, 1988. S. 367–80.
 15. Perner, Claudia. „Dislocating imagology, and: How much of it can (or should) be retrieved?”. Postcolonial translocations: Cultural representation and critical spatial thinking. Red. M. Munkelt et al. Amsterdam: Rodopi, 2013. S. 29–44.
 16. Ricoeur, Paul. Soi-meme comme un autre. Paris: Seuil, 1990.
 17. Stanzel, Franz Karl. „Der literarische Aspekt unserer Vorstellungen vom Charakter fremder Völker”. Anzeiger der phi.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 111, 1974. S. 63–82.