THE LACK OF MEMORY ABOUT MULTICULTURALISM IN THE LITERATURE ON THE SETTLEMENT TO THE WESTERN LANDS OF POLAND

Main Article Content

Kamila Gieba

Abstract

The article is about the Polish literature on resettlements to the so-called Regained Territories. The postwar resettlement was the result of voluntary and enforced migrations – the aftermath of the shift of Polish territorial borders in 1945. The migrants were to be a homogeneous society, thus writers tended to avoid negative representations of a cultural melting pot. The article presents selected areas that have been marginalized in the collective memory: the separateness of the residents of Kresy, the conflicts in the communities of migrants and the autonomy of ethnic groups.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gieba, K. (2018). THE LACK OF MEMORY ABOUT MULTICULTURALISM IN THE LITERATURE ON THE SETTLEMENT TO THE WESTERN LANDS OF POLAND. Porównania, 21(2), 79–90. https://doi.org/10.14746/p.2017.21.13954
Section
Articles

References

 1. Literatura podmiotu
 2. Auderska, Halina. Ptasi gościniec. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987.
 3. Bukowiecka-Kruszona, Natalia. Rubież. Gorzów Wielkopolski: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 1998.
 4. Brzoza, Jan. Ziemia. Katowice: Śląsk, 1956.
 5. Newerly, Igor. Archipelag ludzi odzyskanych. Warszawa: Czytelnik, 1952.
 6. Olczak, Janusz. Siwe skrzydła. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1971.
 7. Panas, Henryk. Grzesznicy. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1981.
 8. Paukszta, Eugeniusz. Trud ziemi nowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1948.
 9. Paukszta, Eugeniusz. Wszystkie barwy codzienności. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1961.
 10. Srokowski, Stanisław. Repatrianci. Warszawa: Czytelnik, 1988.
 11. Trziszka, Zygmunt, Dom nadodrzański. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie: 1968.
 12. Trziszka, Zygmunt. Dać drapaka. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie: 1983.
 13. Żukrowski, Wojciech. Skąpani w ogniu. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony, 1982.
 14. Literatura przedmiotu
 15. Augé, Marc. Formy zapomnienia. Przeł. Anna Turczyn. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 16. Bakuła, Bogusław. „Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle porównawczym”. Narracje migracyjne w literaturze XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków: Universitas, 2012. S. 161-192.
 17. Budrewicz, Tadeusz. Zygmunt Trziszka. Plebej na rozdrożu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1993.
 18. Czermińska, Małgorzata. „Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki”. Teksty Drugie 5 (2011). S. 183-200.
 19. Erll, Astrid. „Literatura jako medium pamięci zbiorowej”. Przeł. Magdalena Saryusz-Wolska. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków: Universitas, 2009. S. 211-248.
 20. Golka, Marian. Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Scholar, 2009.
 21. Iwasiów, Inga, „Hipoteza powieści neo-post-osiedleńczej”. Narracje migracyjne w literaturze XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków: Universitas, 2012. S. 209-224.
 22. Jarzębski, Jerzy. W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej. Warszawa: Pen, 1992.
 23. Mikołajczak, Małgorzata. Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ, 2011.
 24. Nijakowski, Lech. Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Scholar, 2006.
 25. Nijakowski, Lech. Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008.
 26. Rybicka, Elżbieta, „Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki”, Teksty Drugie 5 (2011). S. 201-222.
 27. Rybicka, Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas, 2014.
 28. Strzyżewski, Tomasz. Wielka księga cenzury PRL w dokumentach. Warszawa: Scholar, 2015.
 29. Srokowski, Stanisław. „Motywy biograficzne w moich książkach kresowych”. Świat Kresów II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce. Red. M. Jazownik, L. Jazownik. Zielona Góra: Księgarnia Akademicka, 2014. S. 219-221
 30. Szydłowska, Joanna. Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989). Olsztyn: Wydawnictwo UMK, 2013.
 31. Traba, Robert. „Procesy zbiorowego pamiętania i zapominania. Trzy przypadki i ich konsekwencje dla badania pamięci zbiorowej”. Pamięć i afekty. Red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2014. S. 367-394.