(NIE)PAMIĘĆ WIELOKULTUROWOŚCI W LITERATURZE O PRZESIEDLENIACH NA ZIEMIE ZACHODNIE

Main Article Content

Kamila Gieba

Abstrakt

Artykuł dotyczy polskiej literatury o przesiedleniach na tzw. Ziemie Odzyskane. W wyniku zmiany granic państwowych Polski w 1945 roku doszło do masowych migracji, często o charakterze przymusowym. Migranci mieli stworzyć homogeniczne społeczeństwo, toteż w literaturze dotyczącej osadnictwa raczej unikano negatywnych reprezentacji tygla kulturowego. W artykule zaprezentowano wybrane obszary, które zostały zepchnięte na margines pamięci zbiorowej: kresową odrębność części osadników, konflikty między przesiedleńcami oraz autonomię grup etnicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA – REINTERPRETACJE POLSKIE

Bibliografia

 1. Literatura podmiotu
 2. Auderska, Halina. Ptasi gościniec. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987.
 3. Bukowiecka-Kruszona, Natalia. Rubież. Gorzów Wielkopolski: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 1998.
 4. Brzoza, Jan. Ziemia. Katowice: Śląsk, 1956.
 5. Newerly, Igor. Archipelag ludzi odzyskanych. Warszawa: Czytelnik, 1952.
 6. Olczak, Janusz. Siwe skrzydła. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1971.
 7. Panas, Henryk. Grzesznicy. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1981.
 8. Paukszta, Eugeniusz. Trud ziemi nowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1948.
 9. Paukszta, Eugeniusz. Wszystkie barwy codzienności. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1961.
 10. Srokowski, Stanisław. Repatrianci. Warszawa: Czytelnik, 1988.
 11. Trziszka, Zygmunt, Dom nadodrzański. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie: 1968.
 12. Trziszka, Zygmunt. Dać drapaka. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie: 1983.
 13. Żukrowski, Wojciech. Skąpani w ogniu. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony, 1982.
 14. Literatura przedmiotu
 15. Augé, Marc. Formy zapomnienia. Przeł. Anna Turczyn. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 16. Bakuła, Bogusław. „Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle porównawczym”. Narracje migracyjne w literaturze XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków: Universitas, 2012. S. 161-192.
 17. Budrewicz, Tadeusz. Zygmunt Trziszka. Plebej na rozdrożu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1993.
 18. Czermińska, Małgorzata. „Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki”. Teksty Drugie 5 (2011). S. 183-200.
 19. Erll, Astrid. „Literatura jako medium pamięci zbiorowej”. Przeł. Magdalena Saryusz-Wolska. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków: Universitas, 2009. S. 211-248.
 20. Golka, Marian. Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Scholar, 2009.
 21. Iwasiów, Inga, „Hipoteza powieści neo-post-osiedleńczej”. Narracje migracyjne w literaturze XX i XXI wieku. Red. H. Gosk. Kraków: Universitas, 2012. S. 209-224.
 22. Jarzębski, Jerzy. W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej. Warszawa: Pen, 1992.
 23. Mikołajczak, Małgorzata. Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ, 2011.
 24. Nijakowski, Lech. Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Scholar, 2006.
 25. Nijakowski, Lech. Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008.
 26. Rybicka, Elżbieta, „Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki”, Teksty Drugie 5 (2011). S. 201-222.
 27. Rybicka, Elżbieta. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Universitas, 2014.
 28. Strzyżewski, Tomasz. Wielka księga cenzury PRL w dokumentach. Warszawa: Scholar, 2015.
 29. Srokowski, Stanisław. „Motywy biograficzne w moich książkach kresowych”. Świat Kresów II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce. Red. M. Jazownik, L. Jazownik. Zielona Góra: Księgarnia Akademicka, 2014. S. 219-221
 30. Szydłowska, Joanna. Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989). Olsztyn: Wydawnictwo UMK, 2013.
 31. Traba, Robert. „Procesy zbiorowego pamiętania i zapominania. Trzy przypadki i ich konsekwencje dla badania pamięci zbiorowej”. Pamięć i afekty. Red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2014. S. 367-394.