SARMATYZM – PROJEKT NIEDOKOŃCZONY?

Main Article Content

Tomasz Nakoneczny

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie aplikowalności sarmatyzmu, jego ideologii, wrażliwości i obyczajowości etc., do współczesnego polskiego dyskursu tożsamościowego. Odniesieniem dla podjętych rozważań są głównie prace Ewy Thompson i Jana Sowy. Naczelna idea artykułu wyraża się w przekonaniu, że traktowanie sarmatyzmu jako projektu autonomicznego (Thompson) bądź jako formy tożsamości, którą da się zrestytuować (neosarmatyzm), jawi się jako bezcelowe. Każda (re)interpretacja sarmatyzmu powinna być obliczona na realizację w ramach określonej celowości (kultura artystyczna, dyskurs akademicki etc.).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA – REINTERPRETACJE POLSKIE

Bibliografia

  1. Bohuszewicz, Paweł. „Pożytki z prawicowego neosarmatyzmu. (Nie-prawicowa) obrona Krzysztofa Koehlera”. Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze. T. 1. Red. P. Biliński. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. S. 99-117.
  2. Bohuszewicz, Paweł. „Hermeneutyki sarmatyzmu”. Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze. Red. M. Lutomierski. Toruń: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu, 2014. S. 105-130.
  3. Nastulczyk Tomasz, Oczko Piotr. „«Tradycyjni» czy «nowocześni»? O metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny”. Terminus 3 (2013). S. 383-400.
  4. Pomian, Krzysztof. „Historia – dziś”. Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości. Red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz. Kraków: Universitas, 2014. S. 19-36.
  5. Sowa, Jan. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas, 2011.
  6. Thompson, Ewa. „Polski nacjonalizm jest niezwykle łagodny”. 2007. Web. 30.05.2014. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/206239,polski-nacjonalizm-jest-niezwykle-lagodny.html
  7. Thompson, Ewa. „Sarmatyzm i postkolonializm”. 2006. Web. 20.12.2016. http://koszalin7.pl/st/obyw/cywilizacja_001.html
  8. Zarycki, Tomasz. „Recenzja książki Jana Sowy, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas”. 2012. Web. 20.12.2016. www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/RecenzjaSowa.pdf