OCZYWISTOŚĆ WYKLUCZENIA? OBRAZY ROMÓW W CZESKIEJ LITERATURZE NAJNOWSZEJ

Main Article Content

Anna Gawarecka

Abstrakt

Martin Šmaus, Zdeněk Šmíd i Zdeněk Zapletal należą do grona tych czeskch pisarzy, którzy w swych dziełach literackich komentują i diagnozują sytuację mniejszości społecznych, narodowych i etnicznych w czeskiej współczesnej rzeczywistości. Dyskryminacja Romów staje się w powieściach tych autorów przedmiotem reprezentacji oraz, z innej strony patrząc, stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów zbiorowego wykluczenia. Wszyscy wymienieni prozaicy próbują wyrażać cudzy punkt widzenia, co oznacza, że w swych tekstach wykorzystują narracyjne sygnały empatycznego zaangażowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA – REINTERPRETACJE (ŚRODKOWO)EUROPEJSKIE

Bibliografia

 1. Bittnerová, Dana. Úvod: Když stereotyp ustanovuje řád. Etnické komunity – Romové. Red. D. Bittnerová, M. Moravcová. Praha: FHS UK, 2013. S. 7–16.
 2. Dąbrowski, Mieczysław. Komparatystyka kulturowa. Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki. Red. M. Dąbrowski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. S. 21–288.
 3. Goffman, Erving. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przeł. Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 4. Jakoubek, Marek. Romové – konec (ne)jednoho mýtu. Tractatus culturo(mo)logicus. Praha: Socioklub, 2004.
 5. Kledzik, Emilia, Pochwała imagologii. Rozważania o obrazie Romów w literaturze polskiej XX wieku. Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. Red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk. Kraków: Universitas, 2014. S. 477–496.
 6. Lipszyc, Adam. A jak afekt. Ciała zdruzgotane, ciała oporne. Afektywne lektury XX wieku. Red. A. Lipszyc, M. Zaleski. Warszawa: IBL, 2015. S. 19–62.
 7. Mappes-Niedek, Norbert. Chudáci Romové, zlí Cikáni. Co je pravdy na našich předsudcích. Przeł. Veronika Patočková. Brno: Host, 2013.
 8. Neruda, Jan. Knihy básní. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.
 9. Soukup, Daniel. Cikáni a česká vesnice. Konstrukty cizosti v literatuře 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013.
 10. Šmaus, Martin. Česko-romskou zeď máme v sobě všichni. 2005a. Web. 17. 04. 2016. <http://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/cesko-romskou-zed-v-sobe-mame-vsichni/r~i:article:132444/>
 11. Šmaus, Martin. Děvčátko, rozdělej ohníček (Na cikňi na bari, čarav tro voďori). Praha: Knižní klub, 2005b.
 12. Šmíd, Zdeněk. Cejch. Praha: Olympia, 2005.
 13. Trumpener, Katie. The Time of the Gypsies: A «People without History» in the Narratives of the West. Critical Inquiry 4 (1992). S. 843–884.
 14. Zaleski, Marek. Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności. Kraków: Universitas, 2007.
 15. Zapletal, Zdeněk. Půlnoční běžci. Brno: Petrov, 2001.