IDEA STEREOTYPES IN AND OF IMAGES OF SLOVAKIA IN THE CZECH POETRY OF 1860–1939

Main Article Content

Dalibor Tureček

Abstract

The study is focused on the images of Slovakia in the Czech poetry of 1860–1939, that is the idea stereotypes that had been shaped even before the rise of a common Czech-Slovak country in 1918. At that time Slovakia was perceived in a romantic way as a land with primeval nature and people untouched by the depravity of civilization. The Slovakian pursuit of linguistic and national independence was frowned upon; the historical, ethnic and political context was overlooked and Slovakia was viewed as an integral part of the Czech national project. The Czech superior “older brother” attitude towards the Slovaks may be hyperbolically assessed as colonial.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tureček, D. (2018). IDEA STEREOTYPES IN AND OF IMAGES OF SLOVAKIA IN THE CZECH POETRY OF 1860–1939. Porównania, 21(2), 151–162. https://doi.org/10.14746/p.2017.21.13995
Section
Articles

References

 1. Literatura podmiotu
 2. Anemónky. Básně omladiny jižních Čech. Praha: I. L. Kober, 1872.
 3. Balcárek, Alexandr. Pozůstalé básně. Praha: Šimáček – Grégr, 1862.
 4. Bojko, R. [Alois Horák]. Prosté květy. Praha: Kvasnička – Hampl, 1924.
 5. Bojko, R. [Alois Horák]. Na tichém ostrově. Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů, 1929.
 6. Calam, Marie. Strom poznání. Praha: Obzina – Petr, 1926.
 7. Čech, Svatopluk. Slávie. Praha: F. Šimáček, 1884.
 8. Čech, Svatopluk. Jitřní písně. Praha: Valečka – Grégr, 1887.
 9. Čech, Svatopluk. Lešetínský kovář a Menší básně. Praha: F. Topič, 1899.
 10. Čenkov, Emanuel. Dojmy a kontemplace básníka 20. věku. Praha: Bursík – Kohout, 1934.
 11. Čeští spisovatelé českým dělníkům národním k 1. máji 1898. Praha: J. Stolař, 1898.
 12. Dvořák, Xaver. Na stožáru. Praha: Bedřich Bočánek, 1929.
 13. Dvořák, Xaver. Pod svícnem svobody. Praha: E. Šprongl, 1934.
 14. Dvořák, Xaver. Hlas volajícího na poušti. Praha: Alois Lapáček, 1938.
 15. Fischer, Otokar. Rýmy. Praha: Milena Herbenová, 1932.
 16. Furch, Vincenc. Básně 1. Olomouc: Alois Škarnicl, 1843.
 17. Geisslová, Irma. Immortely. Praga: Grégr- Dattel, 1879.
 18. Hálek, Vítězslav. Děvče z Tater. Praha: Grégr – Dattel, 1871.
 19. Heyduk, Adolf. Cimbál a husle. Praha: I. L. Kober, 1876.
 20. Heyduk, Adolf. Slovensku. Praha: J. Otto, 1919.
 21. Kalus, Josef. Oblaky. Velké Meziříčí: Bayer – Šašek, 1887.
 22. Karas, Josef František. Přetržená nit. Brno: Moravský venkov, 1912.
 23. Klášterský, Antonín. V záři svobody. Praha: M. Knapp, 1923.
 24. Krásnohorská, Eliška. Ke slovanskému jihu. Praha: Grégr – Dattel, 1880.
 25. Krásnohorská, Eliška. Ozvěny doby. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1922.
 26. Křička, Petr: Ďábel frajtrem. Praha: Kvasnička a Hampl, 1946.
 27. Kyselý, František. Akordy. Praha: Václav Kotrba, 1903.
 28. Leger, Karel. Pohádka z naší vesnice. Kolín: Kárník – Nedvídek, 1883.
 29. Lukavský, Josef. Výstavní Pegas. Praha:Nákladem vlastním, 1908.
 30. Neruda, Jan. Básně 1. Praha: Československý spisovatel, 1951.
 31. Mahen, Jiří. Černovská masakra. Hodonín: Nákladem časopisu Slovácko v Hodoníně, 1907.
 32. Mahen, Jiří. Požár Tater. Praha: Slunovrat, 1934.
 33. Machar, Josef Svatopluk. Tristium Praga. Praha: Aventinum, 1926.
 34. Mokrý, Otakar. Básně. Praha: J. Otto, 1883.
 35. Pakosta, Vojtěch. Růže a ostny. Praha, Cyrilometrodějská knihtiskárna 1890.
 36. Perný, Břetislav [Rudolf Pokorný]. Kopřivy. Praha: Pokorný – Brožík, 1880.
 37. Peška Bedřich, Jahn Jiljí Vratislav. Naše mohyly. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1861.
 38. Pokorný, Rudolf. Z hor. Praha: Pokorný – Grégr, 1881.
 39. Polom, J. B [Jan Beránek]. Balady a dojmy slovenské. Praha: Bursík – Kohout, 1910.
 40. Procházka, František Serafínský. Kvetoucí dnové. Praha: Česká grafická unie, 1923.
 41. Rokyta, Jan. Písně osvobozeného otroka. Praha: Václav Horák, 1919.
 42. Ruch 2. Praha: I. L. Kober, 1870.
 43. Ruch 3, Praha: Urbánek – Kálal, 1873.
 44. Šnajdauf, Antonín. Intimní listy. Praha: Reinwart – Vilímek, 1882.
 45. Tichý, Jaroslav. V bouři a klidu. Brno: J. Barvič, 1884.
 46. Uden, H. [Jaroslav Hruška]. Sad zarůstající. Praha: J. R. Vilímek, 1897.
 47. Vrchlický, Jaroslav. Hlasy v poušti. Praha: J. Otto,1897.
 48. Vrchlický, Jaroslav. Na sedmi strunách. Praha: J. Otto, 1898.
 49. Zavřel, František. Pozdrav od Borové. Praha: Chromovský – Daněk, 1939.
 50. Zeyer, Julius. Radúz a Mahulena: slovenská pohádka o čtyřech jednáních. Praha: F. Šimáček, 1898.
 51. Literatura przedmiotu
 52. Bojtár, Endre. Vysnívali sme si vlasť a národ. Bratislava: Ústav slovenskej literatury - Slovac Academic Press, 2010.
 53. Brabec, Jiří. Poezie na předělu doby. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1966.
 54. Branch Michael, red. National History and Identity. Approaches to the Writing of National History in the Nort-East Baltic Region – Nineteenth and Twentieth Centuries. Helsinki: Finnish Literature Society, 1999.
 55. Haman Aleš, Tureček Dalibor (red.). Český a slovenský literární parnasismus. Brno: Host, 2015.
 56. Havlíček–Borovský, Karel. Dílo II. Praha: Československý spisovatel, 1986.
 57. Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy Moravany a Slováky. Praha, nákladem Vlasteneckého musea, 1846.
 58. Hroch, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.
 59. Ibrahim Robert, Plecháč Petr, Říha Jakub. Úvod do teorie verše. Praha: Akopolis, 2013.
 60. Kratochvíl Matěj red. Lidová hudba v Československu 1929–1937. Nahrávky Fonografické komise České akademie věd a umění. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2009.
 61. Kollár, Ján: Dielo. Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatury SAV, 2009.
 62. Neruda, Jan. Literatura 2. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1961.
 63. Mikula, Valér: „Dedinský ľud – „zlatý lebo opilý“? K premenám jednoho mýtu“. Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočí. Red. Hajdučeková, Ivica, Jasinská, Lucia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. 2014. S. 43–52.
 64. Pácalová, Jana. Metamorfózy rozprávky. Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského. Bratislava: Ústav slovenskej literatury SAV, 2010.
 65. Zajac, Peter. „Národná a stredoeurópská literatúra ako súčasť stredoeurópskej kultúrnej pameti“. Národní literatura a komparatistika. Red. D. Tureček. Brno: Host, 2009. S. 33–47.
 66. Thiesová, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
 67. Vlček, Jaroslav. Z dějin. Dějiny české literatury III. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.