OBRAZOWANIE INDII W XIX-WIECZNEJ LITERATURZE SŁOWACKIEJ

Main Article Content

Róbert Gáfrik

Abstrakt

Europejski renesans orientalny rozpoczął się od odkrycia sanskrytu, które zrodziło wybitną dyscyplinę akademicką XIX wieku: filologię porównawczą. Czeski filolog Josef Dobrovský (1753–1829) i polski badacz sanskrytu Walenty Skorochód Majewski (1764–1835) bardzo szybko odkryli podobieństwa między językami indyjskimi i słowiańskimi, wskutek czego wielu słowiańskich uczonych zaczęło postrzegać Indie jako ojczyznę słowiańską. Wielcy słowaccy poeci romantyczni, tacy jak Ján Hollý (1785–1849) i Ján Kollár (1793–1852) uważali Indie za ojczyznę Słowian, podobnie jak Ľudovít Štúr (1812–1856), główny przywódca słowackiego odrodzenia narodowego w XIX wieku; jako heglista był on jednak krytyczny wobec religii indyjskiej i systemu kastowego. Artykuł rekonstruuje obraz Indii w słowackiej literaturze XIX wieku, od fascynacji ideą słowiańskiej ojczyzny w Indiach w pierwszej połowie XIX wieku do jej negacji w świetle teorii inwazji aryjskiej w drugej połowie XIX wieku. Główna uwaga poświęcona została zmieniającym się obrazom indyjskiego Innego i własnym wizerunkom Słowian w odniesieniu do Indii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA – REINTERPRETACJE (ŚRODKOWO)EUROPEJSKIE

Bibliografia

 1. Bloch, Marc. The Historian’s Craft. Transl. Peter Putman. New York: Vintage Books, 1953.
 2. Bryant, Edwin F. The Quest for the Origins of Vedic Culture. The Indo-Aryan Migration Debate. Oxford, New York: Oxford University Press, 2001.
 3. Hollý, Ján. “Svatopluk”. Básne Jána Hollého. Turčiansky Sv. Martin: Kníhkupecko-nakladateľský spolok, 1908. P. 138–335.
 4. Hroboň, J. Mil. “Niektoré solárne slavnosti u Slavianov. Rozprava z odboru srovnávacej mythologie”. Slovenské pohľady 3 (1883): 1. P. 59–69.
 5. Kollár, Jan. Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanův. Pešť: Tiskem J.M. Trattner-Károlyoho, 1839.
 6. Kollár Jan, Putna Martin C. Slávy dcera. Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie. Praha: Academia, 2014.
 7. Majewski, Walenty Skorochód. O Słowianach i ich pobratymcach. Warszawa: W. Dąbrowski, 1816.
 8. Müller, Friedrich Max. India, What Can It Teach Us? A course of Lectures Delivered Before the University of Cambridge. London: Longmans, Green and Co., 1883.
 9. Pauliny-Tóth, Villiam. Slovenské bájeslovie. Turč. Sv. Martin, 1876.
 10. Said, Edward W. Orientalism. London: Penguin, 2003.
 11. Reuss, Ľud. A.: “Bájeslovie a príbuzné vedy”. Slovenské pohľady 2 (1882): 5. P. 407–422.
 12. Schwab, Raymond. The Oriental Renaissance. Europe‘s Rediscovery of India and the East, 1680–1880. New York: Columbia University, 1984.
 13. Šafařik, Paul Joseph. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. 2nd edition. Prag: Verlag Friedrich Tempsky, 1869.
 14. Šafařik, Pawel Josef. Slovanské starožitnosti. Praha: Jan Spurný, 1837.
 15. Strnad, Jaroslav. “India as Reflected in Czech Consciousness in the Era of the National Revivalist Movement of the Nineteenth Century (ca. 1800–1848)”. Archiv orientální 75 (2007). P. 279–290.
 16. Štúr, Ludevít. Nauka reči slovenskej. I. faksimile pôvodného vydania na vydanie pripravili Ľubomír Ďurovič,
 17. Slavomír Omdrejovič. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2006.
 18. Štúr, Ľudovít. “Azya a Ewropa”. Tatranka, (1843). Vol. 2. P. 37–66.
 19. Štúr, Ľudovít. “O národných povestiach a piesňach plemien slovanských”. Dielo v piatich zväzkoch. Vol. III. Bratislava: SVKL, 1955.
 20. Štúr, Ľudovít. “Z prednášok o histórii Slovanov”. Dielo v piatich zväzkoch. Vol. II. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956.
 21. Tamasko, Stephanus. De causis linguae Sanscritae. Posonium: Typis Haeredum Belnayanorum, 1831.