BOXER OR BANDIT: THE ETHICAL IMAGE OF THE FIGHTING BODY IN THE HOLOCAUST LITERATURE

Main Article Content

Paweł Wolski

Abstract

The author compares two versions of the tale by Moshé Garbarz - a boxer-prisoner of various Nazi death and concentration camps. The first one is an autobiographical account, the other a novel. The context of the comparison is the ethical imaginary evoked by the sport of boxing as a cultural phenomenon posited between the natural and the cultural epistemological sphere.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wolski, P. (2018). BOXER OR BANDIT: THE ETHICAL IMAGE OF THE FIGHTING BODY IN THE HOLOCAUST LITERATURE. Porównania, 21(2), 215–224. https://doi.org/10.14746/p.2017.21.14002
Section
Articles

References

 1. Agamben, Giorgio. Co zostaje z Auschwitz: archiwum i świadek. Przeł. Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2008.
 2. Barthes, Roland. What is sport?. New Haven: Yale University Press, 2007.
 3. Bogacka, Marta. Bokser z Auschwitz: losy Tadeusza Pietrzykowskiego. Warszawa: Demart SA, 2012.
 4. Frankl, Viktor Emil. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Przeł. Aleksandra Wolnicka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2016. Ebook.
 5. Garbarz Moshé, Garbarz Elie. Un survivant : Pologne 1913–1929, Paris 1929–1941, Auschwitz-Birkenau-Jawischowitz-Buchenwald 1942–1945. Paris: Plon, 1984.
 6. Greif, Jean-Jacques. Le ring de la mort. Paris: L’École des loisirs, 1998.
 7. Greif, Jean-Jacques. The Fighter. New York: Bloomsbury, 2006.
 8. Haft, Alan Scott. Harry Haft : Auschwitz Survivor, Challenger of Rocky Marciano. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2006.
 9. Hen, Józef. „Bokser i śmierć”. Bokser i śmierć: wybór opowiadań. Warszawa: Czytelnik, 1975.
 10. Jay, Martin. „When Did the Holocaust End? Reflections on Historical Objectivity”. Jay, Martin. Refractions of Violence. New York: Routledge, 2003. S. 47–60.
 11. Karwowska, Bożena. Ciało, seksualność, obozy zagłady. Kraków: Universitas, 2009.
 12. Kessel, Sim. Pendu à Auschwitz. Evreux: Solar, 1970.
 13. Kleist, Reinhard. Der Boxer: Die Uberlebensgeschichte des Hertzko Haft. Hamburg: Carlsen, 2012.
 14. Krupiński, Piotr. Ciało, historia, kultura: pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2011.
 15. Lang, Berel. Nazistowskie ludobójstwo: Akt i idea. Przeł. Anna Ziębińska-Witek. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2006.
 16. Levi, Primo. Pogrążeni i ocaleni. Przeł. Stanisław Kasprzysiak. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007.
 17. Mauss, Marcel. „Pojęcie sposobów posługiwania się ciałem”. Filozofia i socjologia kultury fizycznej: wybór tekstów. Red. Z. Krawczyk. Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1974. S. 191–201.
 18. Ofer Dalia, Weitzman Lenore J., red. Women in the Holocaust. New Haven: Yale University Press, 1998.
 19. Seel, Martin. „Die Zelebration des Unvermögens – Zur Ästhetik des Sports”. Sport und Ästhetik. Red. V. Gerhardt, B. Wirkus. Sankt Augustin: Academia, 1995. S. 113–125.
 20. Sharenow, Rob. The Berlin Boxing Club. New York: HarperTeen, 2011.
 21. Spargo R. Clifton, Ehrenreich Robert M., red. After Representation? The Holocaust, Literature, and Culture. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2010.
 22. Wolski, Paweł. „Boks w Auschwitz. Opór ciała”. Adlojada: biografia i świadectwo. Red. J. Brejdak i in. Szczecin: Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Szczecinie, 2014. S. 67–74.