NASZA – WASZA ZAGŁADA. MIZRACHIM WOBEC IZRAELSKIEJ PAMIĘCI O SZOA I POLSKICH PRZESTRZENI NAZNACZONYCH

Main Article Content

Jagoda Budzik

Abstrakt

Tekst ma na celu analizę różnorodnych postaw wobec izraelskiego dyskursu zagładowego, prezentowanych przez izraelskich pisarzy i artystów określanych jako Mizrachim. Jak twierdzę, choć nie są oni związani z Szoa biograficznie, stanowią część pozagładowych generacji. Idea spoglądania na izraelskie konfrontacje z pamięcią o Zagładzie, choć już od dawna zakorzeniona w naturze tego doświadczenia, w tym konkretnym przypadku wskazuje dodatkowo na skalę wpływu, który temat Szoa wywiera na całe społeczeństwo. Stąd analizowane przeze mnie postawy są nierzadko skrajne: od akceptacji i prób zaadaptowania pamięci o Zagładzie jako części własnej tożsamości po krytykę statusu przynależnego tej pamięci w Izraelu jako wykluczającego i opresyjnego wobec tych, którzy nie mogą się z nią identyfikować. Niektórzy twórcy próbują także na nowo negocjować granice publicznego dyskursu i włączyć do niego również własną perspektywę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
HOLOCAUST STUDIES

Bibliografia

 1. Literatura podmiotu
 2. Avni-Levi, Yosi. Isz le-lo cel. Or Jehuda: Zmora-Bitan, 2007.
 3. Avni-Levi, Yosi. Szirat ha-chata’im. Or Jehuda: Zmora-Bitan, 2010.
 4. Chasan, Roj. „Medinat Aszkenaz”. Ha-klawim sze-nawchu be-jaldutenu haju chasumej pe. Tel Awiw: Tangier, 2014. S. 46–63.
 5. Keret, Etgar. Buty. Tęskniąc za Kissingerem. Przeł. Agnieszka Maciejowska. Warszawa: W.A.B., 2008. S. 98–101.
 6. Sukari, Josi. Bengazi – Bergen-Belsen. Tel Awiw: iCast, 2013.
 7. Wideo
 8. „Am sgula”, Polin: Josi we-Josi. Ha-sipur ha-male; Ha-Germanim hefsidu; Aszrej ha-gafrur; Ba-Szo’a lo haja Facebook; Josi we-Josi pogszim et Josi, Aruc 2, 2011.
 9. Tlalim, Aszer. Al tig’u li ba Szo’a, 1994.
 10. Literatura przedmiotu
 11. Abramovich, Dvir. Back to the Future. Israeli Literature of the 1980s and the 1990s. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2011.
 12. Anderson, Benedict. Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przeł. Stefan Amsterdamski. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 1997.
 13. Bar-On, Dan. Al ha-‘acherim’ be-tochenu. Tmurot ba-zehut ha-israelit mi-nekudat re’ut psichologit-chewratit.
 14. Beer Szewa: Hoca’at ha-Sfarim szel Universitat Ben-Gurion ba-Negew, 2005.
 15. Bartov, Omer. The „Jew” in cinema. From „The Golem” to „Don’t Touch My Holocaust”. Bloomington: Indiana University Press, 2005.
 16. Cimerman, Mosze. Al tig’u li ba-Szo’a. Haszpa’at ha-Szo’a al kolno’a we-ha-chewra ha-israelit. Hajfa-Lod: Hoca’at ha-Sfarim szel Uniwersitat Hajfa/ Zmora-Bitan, 2002.
 17. DellaPergola, Sergio. „«Sephardic and Oriental» Jews in Israel and Western Countries: Migration, Social Change and Identification”. Studies in Contemporary Jewry. An Anual XXII. Sephardic jewry and Mizrahi Jews (2007). S. 3–43.
 18. Feldman, Jackie. Above the Death Pits, Beneath the Flag. Youth Voyages to Poland and the Performance of Israeli National Identity. New York: Berghahn Books, 2008.
 19. Jablonka, Hana. Ha-rechek me-ha-mesila. Ha-mizrachim we-ha-Szo’a. Tel Awiw: Jedi’ot acharonot: sifrej hemed/ Machon Ben-Gurion le-Cheker Isra’eli’ut we-ha-Cijonut, Uniwersitat Ben-Gurion ba-Negew, 2008.
 20. Oppenheimer, Yochai. “Representation of Space in Mizrahi Fiction”. Transl. Haim Watzman. Hebrew Studies 53 (2012). S. 335–364.
 21. Raz-Krakotzkin, Amnon. “Galut be-toch ribbonut. Le-bikoret „szelilat ha-galut” be-tarbut ha-israelit. Chelek szeni”. Tarbut u-wikoret 5 (Staw 1994). S. 113–132
 22. Skalska, Tamara. „Pamięć Protetyczna”. Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. S. 343–346.
 23. Shochat, Ella. „Mizrachim be-Israel: ha-cijonut me-nekudat mabat szel korbanotejha ha-jehudim”. Ha-mahapecha ha-mizrachit. Jeruszalajim: Merkaz le-Informacja Alternatiwit, 1999. S. 11–63.
 24. Shochat, Ella. „Taboo Memories, Diasporic Visions. Columbs, Palestine and Arab-Jews”. Taboo Memories, Diasporic Voices. Durham: Duke University Press, 2006. S. 201–232.
 25. Sztejr-Liwni, Liat. Har ha-zikaron izkor bi-mkomi. Ha-zikaron ha-chadasz szel ha-Szo’a be-tarbut ha-popularit be-Israel. Tel Awiw: Resling, 2014.
 26. Wajs, Ifaat. „Nicachon ha-perus szel politikat ha-zehut”. Israel 15 (2009). S. 205–209.
 27. Zertal, Idith. Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela. Przeł. Jan Maria Kłoczowski. Kraków: Universitas, 2010.
 28. Źródła internetowe
 29. Szimoni, Batja. „Lihijot Mizrachi, laga’at ba-Szo’a, lihijot Aszkenazi”. 2014. Web. 05.02.2016. www.haokets.org/.../ ארשי-תויהל-האושב-תעגל-יחרזמ-תויהל
 30. Taharlew, Itamar Tobi. „Katriliewke ha-chadasza”. 2012. Web. 16.02.2016. https://haemori.wordpress.com/2012/04/19/holocaus/