DROGI I BEZDROŻA POLSKIEGO POSTKOLONIALIZMU

Main Article Content

Tomasz Nakoneczny

Abstract

DROGI I BEZDROŻA POLSKIEGO POSTKOLONIALIZMU

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nakoneczny, T. (2018). DROGI I BEZDROŻA POLSKIEGO POSTKOLONIALIZMU. Porównania, 21(2), 305-313. https://doi.org/10.14746/p.2017.21.14011
Section
Articles

References

  1. Bauman, Zygmunt. Etyka ponowoczesna. Przeł. Janina Bauman, Joanna Tokarska-Bakir. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2012.
  2. Fanon, Frantz. Wyklęty lud ziemi. Przeł. Hanna Tygielska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
  3. Forajter, Wacław. Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
  4. Gandhi, Leela. Teoria postkolonialna. Przeł. Jacek Serwański. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008.
  5. Janion, Maria. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
  6. Pomian, Krzysztof. „Historia – dziś”. Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości. Red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz. Kraków: Universitas, 2014. S. 19–36.
  7. Said, Edward W. Orientalizm. Przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005.
  8. Skórczewski, Dariusz. Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
  9. Sowa, Jan. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas, 2011.
  10. Thompson, Ewa. Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska a kolonializm. Przeł. Anna Sierszulska. Kraków: Universitas, 2000.