OBCOŚĆ PO SĄSIEDZKU

Main Article Content

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz

Abstract

OBCOŚĆ PO SĄSIEDZKU

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zduniak-Wiktorowicz, M. (2018). OBCOŚĆ PO SĄSIEDZKU. Porównania, 21(2), 331-336. https://doi.org/10.14746/p.2017.21.14014
Section
Review articles

References

 1. Banachowicz, Joanna Małgorzata. „Doron Rabinovici w Polsce. Kilka uwag o recepcji pisarza”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 385–398.
 2. Borzyszkowska-Szewczyk, Miłosława. „Parys-Berlin, czyli oswojona niemiecka obcość w powieściach Tunel i Magik Magdaleny Parys”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 297–311.
 3. Buras, Jacek St. „Seria KROKI/SCHRITTE. Ambitna literatura autorów niemieckojęzycznych w Polsce”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po roku 1989. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 19–30.
 4. Czapliński, Przemysław. „Literatura światowa i jej figury”. Teksty Drugie 4 (2014). S. 13–40.
 5. Duda, Artur. „Ciało i peformans. Babel Elfriede Jelinek w inscenizacji Mai Kleczewskiej na tle teatralnej recepcji”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po roku 1989. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 159 189.
 6. Feliszewski, Zbigniew. „Dialogowość formy. Roland Schimmelpfennig na polskich scenach”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 191–209.
 7. Kamińska-Ossowska, Ewelina. „Recepcja utworów Tankreda Dorsta w Polsce”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 235–254.
 8. Kardach, Magdalena. „Polska recepcja niemieckiej literatury autorstwa polskich pisarzy-emigrantów. Studium przypadku: Artur Becker oraz jego twórczość w latach 1997–2015”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 273–296.
 9. Kodzis-Sofińska, Agnieszka. „Polskie inscenizacje Męczenników Mariusa von Mayenburga”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 211–222.
 10. Kopacki, Andrzej. „Bilans dwudziestu pięciu lat: Całkiem niezłe ćwierćwiecze”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po roku 1989. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 13–18.
 11. Krysztofowicz, Dominika. „Między literaturą a prawem, czyli rzecz o twórczości Ferinanda von Schiracha”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 473–485.
 12. Palej, Agnieszka. „Dobry Niemiec w Polsce. Kilka uwag na temat Steffena Möllera”. Zrozumieć obcość.
 13. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 399–409.
 14. Piotrowska, Katarzyna. „Trudny początek recepcji powieści Jenny Erpenbeck w Polsce”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 487–497.
 15. Pokrywka, Rafał. „Bestsellery nieczytane. Polska recepcja powieści Daniela Kehlmanna, Wolfa Hassa i Daniela Glattauera”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po roku 1989. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 135–158.
 16. Prykowska-Michalak, Karolina. „Polska recepcja twórczości Bertolda Brechta po 1989 roku”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 223–234.
 17. Sugiera, Małgorzata. „Wojna światów. Alternatywne scenariusze początku XXI wieku”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po roku 1989. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 121–134.
 18. Wąsik, Aneta. „Recepcja współczesnej literatury niemieckiej w Polsce na przykładzie powieści nagrodzonych w konkursie Deutscher Buchpreis”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po roku 1989. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 443–453. WEB. 15.03.2017. http://www.kroki.pl/
 19. Wolting, Monika. „Wszystko, co przemija, jest tylko alegorią. Pół wieku recepcji twórczości Christy Wolf w Polsce”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po roku 1989. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 43 58.
 20. Wolting, Monika, Wolting, Stephan, „Zrozumieć to, co obce, i poznać, to co własne. Słowo wstępne”.
 21. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po roku 1989. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 7–12.
 22. Zajas, Paweł. „Etnografia produkcji przekładu. (Semi)peryferyjne literatury na niemieckim rynku książki”. Teksty Drugie 4 (2014). S. 295–318.
 23. Zielińska, Mirosława. „Recepcja – translacja – pośrednictwo kulturowe. Negocjacje tożsamości i translacje kulturowe Henryka Bereski (1926–2005)”. Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po roku 1989. Red. M. Wolting, S. Wolting. Kraków: Universitas, 2016. S. 257–272.