STEREOTYPY POETYCKIE W OBRAZOWANIU SŁOWACJI W CZESKIEJ POEZJI LAT 1860-1939

Main Article Content

Dalibor Tureček

Abstrakt

Studium poświęcone jest obrazowi Słowacji w czeskiej poezji lat 1860-1939, tj. stereotypom poetyckim, które ukształtowały się jeszcze przed powstaniem w 1918 roku wspólnego państwa czesko-słowackiego. Słowacja odbierana była wtedy w duchu romantycznym jako piękna kraina z dziewiczą przyrodą i ludem niedotkniętym zepsuciem cywilizacyjnym. Negatywnie oceniano dążenie Słowaków do językowego i narodowego samostanowienia – nie uwzględniając aspektu historycznego, etnicznego i politycznego, mniemano, iż Słowacja stanowi naturalną część czeskiego projektu narodowego. Odnoszenie się Czechów do Słowaków z poczuciem wyższości, ich postawa „starszego brata” może zostać określona, nieco hiperbolicznie, jako kolonialna.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA I POSTKOLONIALIZM
Biogram autora

Dalibor Tureček, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof., bohemista, literaturoznawca w Zakładzie literatury XIX wieku i komparatystyki literackiej Instytutu Filologii Czeskiej (Oddělení literatury 19. století a literární komparatistiky, Ústav bohemistiky) Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). Zainteresowania naukowe koncentruje wokół czeskiej literatury XIX wieku, przede wszystkim w kontekście komparatystycznym i intermedialnym. Zajmuje się również folklorystyką. Współpracuje z Instytutem Literatury Słowackiej (Ústav pre slovenskú literaturu) Słowackiej Akademii Nauk (Slovenská akadémia vied) w Bratysławie. Przebywał na stypendiach badawczych w Wiedniu, Bonn, Ratyzbonie, jako profesor wizytujący wykładał w Wiedniu i Getyndze. Członek bawarskiego Collegium Carolinum w Monachium.

Bibliografia

 1. Literatura podmiotu
 2. Anemónky. Básně omladiny jižních Čech. Praha: I. L. Kober, 1872.
 3. Balcárek, Alexandr. Pozůstalé básně. Praha: Šimáček – Grégr, 1862.
 4. Bojko, R. [Alois Horák]. Prosté květy. Praha: Kvasnička – Hampl, 1924.
 5. Bojko, R. [Alois Horák]. Na tichém ostrově. Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů, 1929.
 6. Calam, Marie. Strom poznání. Praha: Obzina – Petr, 1926.
 7. Čech, Svatopluk. Slávie. Praha: F. Šimáček, 1884.
 8. Čech, Svatopluk. Jitřní písně. Praha: Valečka – Grégr, 1887.
 9. Čech, Svatopluk. Lešetínský kovář a Menší básně. Praha: F. Topič, 1899.
 10. Čenkov, Emanuel. Dojmy a kontemplace básníka 20. věku. Praha: Bursík – Kohout, 1934.
 11. Čeští spisovatelé českým dělníkům národním k 1. máji 1898. Praha: J. Stolař, 1898.
 12. Dvořák, Xaver. Na stožáru. Praha: Bedřich Bočánek, 1929.
 13. Dvořák, Xaver. Pod svícnem svobody. Praha: E. Šprongl, 1934.
 14. Dvořák, Xaver. Hlas volajícího na poušti. Praha: Alois Lapáček, 1938.
 15. Fischer, Otokar. Rýmy. Praha: Milena Herbenová, 1932.
 16. Furch, Vincenc. Básně 1. Olomouc: Alois Škarnicl, 1843.
 17. Geisslová, Irma. Immortely. Praga: Grégr – Dattel, 1879.
 18. Hálek, Vítězslav. Děvče z Tater. Praha: Grégr – Dattel, 1871.
 19. Heyduk, Adolf. Cimbál a husle. Praha: I. L. Kober, 1876.
 20. Heyduk, Adolf. Slovensku. Praha: J. Otto, 1919.
 21. Kalus, Josef. Oblaky. Velké Meziříčí: Bayer – Šašek, 1887.
 22. Karas, Josef František. Přetržená nit. Brno: Moravský venkov, 1912.
 23. Klášterský, Antonín. V záři svobody. Praha: M. Knapp, 1923.
 24. Krásnohorská, Eliška. Ke slovanskému jihu. Praha: Grégr – Dattel, 1880.
 25. Krásnohorská, Eliška. Ozvěny doby. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1922.
 26. Křička, Petr: Ďábel frajtrem. Praha: Kvasnička a Hampl, 1946.
 27. Kyselý, František. Akordy. Praha: Václav Kotrba, 1903.
 28. Leger, Karel. Pohádka z naší vesnice. Kolín: Kárník – Nedvídek, 1883.
 29. Lukavský, Josef. Výstavní Pegas. Praha:Nákladem vlastním, 1908.
 30. Neruda, Jan. Básně 1. Praha: Československý spisovatel, 1951.
 31. Mahen, Jiří. Černovská masakra. Hodonín: Nákladem časopisu Slovácko v Hodoníně, 1907.
 32. Mahen, Jiří. Požár Tater. Praha: Slunovrat, 1934.
 33. Machar, Josef Svatopluk. Tristium Praga. Praha: Aventinum, 1926.
 34. Mokrý, Otakar. Básně. Praha: J. Otto, 1883.
 35. Pakosta, Vojtěch. Růže a ostny. Praha, Cyrilometrodějská knihtiskárna, 1890.
 36. Perný, Břetislav [Rudolf Pokorný]. Kopřivy. Praha: Pokorný – Brožík, 1880.
 37. Peška Bedřich, Jahn Jiljí Vratislav. Naše mohyly. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1861.
 38. Pokorný, Rudolf. Z hor. Praha: Pokorný – Grégr, 1881.
 39. Polom, J. B [Jan Beránek]. Balady a dojmy slovenské. Praha: Bursík – Kohout, 1910.
 40. Procházka, František Serafínský. Kvetoucí dnové. Praha: Česká grafická unie, 1923.
 41. Rokyta, Jan. Písně osvobozeného otroka. Praha: Václav Horák, 1919.
 42. Ruch 2. Praha: I. L. Kober, 1870.
 43. Ruch 3. Praha: Urbánek – Kálal, 1873.
 44. Šnajdauf, Antonín. Intimní listy. Praha: Reinwart – Vilímek, 1882.
 45. Tichý, Jaroslav. V bouři a klidu. Brno: J. Barvič, 1884.
 46. Uden, H. [Jaroslav Hruška]. Sad zarůstající. Praha: J. R. Vilímek, 1897.
 47. Vrchlický, Jaroslav. Hlasy v poušti. Praha: J. Otto,1897.
 48. Vrchlický, Jaroslav. Na sedmi strunách. Praha: J. Otto, 1898.
 49. Zavřel, František. Pozdrav od Borové. Praha: Chromovský – Daněk, 1939.
 50. Zeyer, Julius. Radúz a Mahulena: slovenská pohádka o čtyřech jednáních. Praha: F. Šimáček, 1898.
 51. Literatura podmiotu
 52. Bojtár, Endre. Vysnívali sme si vlasť a národ. Bratislava: Ústav slovenskej literatury – Slovac Academic
 53. Press, 2010.
 54. Brabec, Jiří. Poezie na předělu doby. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1966.
 55. Branch Michael, red. National History and Identity. Approaches to the Writing of National History in the
 56. Nort-East Baltic Region Ninetheenth and Twentieth Centuries. Helsinki: Finnish Literature Society, 1999.
 57. Haman Aleš, Tureček Dalibor, red. Český a slovenský literární parnasismus. Brno: Host, 2015.
 58. Havlíček Borovský, Karel. Dílo II. Praha: Československý spisovatel, 1986.
 59. Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy Moravany a Slováky. Praha: nákladem Vlasteneckého musea, 1846.
 60. Hroch, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.
 61. Hye Hans Peter et al.: Nationalgeschichte als Artefakt. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der
 62. Wissenschaften, 2009.
 63. Ibrahim Robert, Plecháč Petr, Říha Jakub. Úvod do teorie verše. Praha: Akopolis, 2013.
 64. Kratochvíl Matěj, red. Lidová hudba v Č eskoslovensku 1929-1937. Nahrávky Fonografické komise České akademie věd a umění. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2009.
 65. Kollár, Ján. Dielo. Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatury SAV, 2009.
 66. Neruda, Jan. Literatura 2. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1961.
 67. Mikula, Valér. „Dedinský ľud – „zlatý lebo opilý“? K premenám jednoho mýtu“. Estetické a axiologické pohľady na slovenskú literatúru konca 19. a začiatku 20. storočí. Red. I. Hajdučeková, L. Jasinská. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. S. 43-52.
 68. Pácalová, Jana. Metamorfózy rozprávky. Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského. Bratislava: Ústav slovenskej
 69. literatury SAV, 2010.
 70. Thiessová, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Brno: Centrum pro studium
 71. demokracie a kultury, 2007.
 72. Tureček, Dalibor, „Stereotypy ideowe w obrazowaniu Słowacji w czeskiej poezji lat 1860-1939”. Porównania 2 (2017). S. 143-154.
 73. Tureček, Dalibor et al. České literární romantično. Brno: Host 2012.
 74. Vlček, Jaroslav. Z dějin. Dějiny české literatury III. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
 75. Zajac, Peter. „Národná a stredoeurópská literatúra ako súčasť stredoeurópskej kultúrnej pameti“. Národní literatura a komparatistika. Red. D. Tureček. Brno: Host, 2009. S. 33-47.